Newyddion 25/07/2023

O Syniad i'r Steddfod... Datblygu'r sioe gomedi Parti Priodas

Graphic for Parti Priodas. white curtains lit with fairy lights. In front of it is a two-tier white icing cake. On top there is a cake topper of a cartoon bride and groom. A hand appears at the edge of the image, pushing the topper off the cake.

Eleni yn yr Eisteddfod Genedlaethol, byddwn yn cyflwyno’r ddrama gomedi Parti Priodas gan Gruffudd Owen yng Nghaffi Maes B – ac wrth i’r ymarferion gychwyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ry’n ni’n edrych yn ôl ar wreiddiau’r ddrama.

Datblygwyd y syniad yn wreiddiol gan Gruffudd pan oedd yn aelod o Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Gen yn 2018-2019 – cyfnod prysur i Gruffudd wrth iddo hefyd ennill y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2018 ac ymgymryd â rôl Bardd Plant Cymru yn 2019.

Ochr yn ochr â saith dramodydd arall, cafodd Gruffudd gyfleoedd datblygu, hyfforddi a mentora gyda’r cwmni ac artistiaid gwadd wrth iddo weithio ar ddrafft cynnar o’r sgript. Fel penllanw i’r cynllun, cafwyd cyfle i gynulleidfaoedd ledled Cymru fwynhau darlleniadau o ddramâu newydd y dramodwyr gyda’r daith Pwy ‘Sgrifennodd Honna?

Ers hynny, mae Gruffudd wedi bod yn gweithio dan gomisiwn gyda’r cwmni i barhau i ddatblygu’r ddrama arbennig hon. Pedair blynedd yn ddiweddarach – a chyda pandemig ar hyd y ffordd – ry’n ni mor falch o allu dod â’r ddrama gomedi digri hon i’r Maes eleni.

Dywedodd Gruffudd:
“Dwi wrth fy modd bod y prosiect wedi parhau a bod hi bellach yn cael ei llwyfannu yn y Steddfod ym Moduan. Mae’n digwydd mewn pabell yng nghae ym Mhen Llŷn, yn union fel y briodas ei hun! Dwi'n aruthrol o ddiolchgar i'r Theatr Genedlaethol am roi’r cyfle yma i mi. Mae'n ddrama gobeithio fydd yn gwneud i bobl chwerthin, i feddwl ac i ddod i 'nabod ardal y Steddfod eleni ychydig bach yn well.”

Mae Parti Priodas yn cael ei berfformio gan yr artistiaid o Lŷn, Mared Llywelyn a Mark Henry-Davies, dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr Artistig y cwmni Steffan Donnelly.

Dywedodd Steffan:
“Wrth ddarllen drafft cynnar o Parti Priodas pan wnes i ymuno â’r cwmni y llynedd, ro’n i’n gwybod y byddai’n gweddu’n berffaith i’r Steddfod ym Moduan. Mae Gruffudd wedi ysgrifennu sgript arbennig iawn, sy’n dod ag ysbryd cefn gwlad Pen Llŷn i’r llwyfan ac sy’n crisialu’r profiadau cyfarwydd yna o ddiflasrwydd a lletchwithrwydd diwrnodau mawr bobl eraill. Dwi wrth fy modd yn cyfarwyddo’r ddrama gomedi hon ac mae tipyn o hwyl a lot o chwerthin yn digwydd yn yr ystafell ymarfer gyda’n cast bendigedig, Mared Llywelyn a Mark Henry-Davies.”

Bydd Parti Priodas ymlaen am 5pm ar 7 – 10 Awst yng Nghaffi Maes B – mynediad am ddim gyda thocyn i’r maes. Dyma’ch gwahoddiad i barti priodas Dafydd a Samantha… bydd hi’n barti i’w gofio!