Ffansi sgwrs am fyd y theatr?

Mae Drws Agored yn gyfle i chi gael sgyrsiau anffurfiol un wrth un dros Zoom, galwad ffôn neu sgwrs destun gydag aelod o staff yn Theatr Gen i bownsio a thrafod syniadau, cyflwyno’ch hun a’n holi ni. Boed yn chwilio am ragor o wybodaeth ynghylch sgriptio, cyflwyno syniadau, cynhyrchu, actio, cyllidebu, cyfarwyddo, rheoli llwyfan, marchnata, cyfleoedd profiad gwaith neu faterion technegol, mae Drws Agored yn gyfle i chi siarad gydag aelod o’n tîm (ceir rhestr lawn o’r staff yma). Mae’r sesiynau hyn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn creu theatr yn y Gymraeg.

Cysylltwch â ni gan nodi mewn cwpl o frawddegau pam yr hoffech chi sgwrs gyda ni. Bydd hynny’n ein helpu ni i ddewis aelod priodol o’r tîm i sgwrsio gyda chi mewn sesiwn ar ddydd Iau ola’r mis. Rhagwelir y cynhelir y sesiynau hyn rhwng 11am ac 1pm ond gallwn fod yn hyblyg yn unol ag anghenion penodol.

Os hoffech chi drefnu sgwrs drwy’n cynllun Drws Agored, mae croeso i chi ebostio gavin.richards@theatr.com