Ein gweledigaeth

Creu theatr Gymraeg fel man i ddod ynghyd, i gysylltu’r adnabyddus a’r annisgwyl, Cymreictod a’r byd, i drafod yn ddwys ac i godi’r galon.

Ein cenhadaeth

Theatr deithiol genedlaethol sy'n rhoi Cymru a’i phobl ar y map, yn agored ac yn groesawgar i bawb, gan sicrhau dyfodol disglair i’n hiaith a’n diwylliant.

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
17/07/2024 Newyddion
Dawns y Ceirw: Casi Wyn yn arwain gwledd o stori, dawns a cherddoriaeth

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn llawn cyffro i gydweithio y gaeaf hwn.

08/07/2024 Newyddion
Drama, chwerthin, a sgwrsio gyda Siân Phillips: Mis tan Eisteddfod Rhondda Cynon Taf 2024

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn brysur agosáu, mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi rhaglen llawn o ddrama, gomedi ac artistiaid arbennig ar y Maes eleni.

12/06/2024 Newyddion
Brên. Calon. Fi: Monolog pwerus Bethan Marlow yn Eisteddfod Genedlaethol 2024

Cyflwyno Brên. Calon. Fi, monolog ddoniol a thyner gan Bethan Marlow, ar faes yr Eisteddfod eleni fel rhan o arlwy Mas ar y Maes.

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.