Ein gweledigaeth

Creu theatr Gymraeg fel man i ddod ynghyd, i gysylltu’r adnabyddus a’r annisgwyl, Cymreictod a’r byd, i drafod yn ddwys ac i godi’r galon.

Ein cenhadaeth

Theatr deithiol genedlaethol sy'n rhoi Cymru a’i phobl ar y map, yn agored ac yn groesawgar i bawb, gan sicrhau dyfodol disglair i’n hiaith a’n diwylliant.

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
22/05/2024 Newyddion
Cyhoeddi Sgript Parti Priodas | Ar werth nawr

Efallai i’r llenni gau am y tro olaf, ond mae cyfle o hyd i chi fwynhau’r ddrama arbennig hon.

16/05/2024 Newyddion
ie ie ie yn Eisteddfod yr Urdd

Ar ôl teithio ysgolion a theatrau ddechrau’r flwyddyn, mae Ie Ie Ie yn dod i Eisteddfod yr Urdd eleni...

12/03/2024 Newyddion
Theatr Gen x Cymuned Dawnsfa Cymru

Ry'n ni'n falch o barhau i gydweithio gyda Chymuned Dawnsfa Cymru, gydag wythnos ymchwil a datblygu a pherfformiad sgratsh Kiki Cymraeg yn Theatr y Sherman.

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.