Ein gweledigaeth

Rhoi theatr Cymraeg wrth galon Cymru

Ein nod

Cyflwyno amrywiaeth o brofiadau theatr Cymraeg eang eu hapêl sy’n cyfoethogi bywydau pobl ledled Cymru

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
15/11/2021 Newyddion
Lawnsio Cynllun Dramodwyr Ifanc 2022

Galwad agored am bobl ifanc 17 – 25 oed sy’n dymuno bod yn rhan o gynllun ysgrifennu cenedlaethol.

27/09/2021 Newyddion
Llygoden yr Eira

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn dychwelyd gyda sioe Nadolig

08/11/2021 Newyddion
Cynhadledd Cwlwm | Ceangal 2021

Ceangal | Cwlwm III yw’r trydydd cynulliad o artistiaid a sefydliadau theatr sy’n gweithio trwy gyfrwng y Wyddeleg, Gaeleg yr Alban a’r Gymraeg.

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.