Ein gweledigaeth

Rhoi theatr Cymraeg wrth galon Cymru

Ein nod

Cyflwyno amrywiaeth o brofiadau theatr Cymraeg eang eu hapêl sy’n cyfoethogi bywydau pobl ledled Cymru

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
21/03/2023 Newyddion
Ar y Dibyn yn ôl gyda sesiynau newydd fel rhan o Pijin | Pigeon

Dan adain ein Artist Arweiniol Iola Ynyr a chriw newydd o artistiaid, mae grŵp o gyfranogwyr o ardal Maesgeirchen ym Mangor – pob un ohonynt yn byw gyda neu wedi’u heffeithio gan ddibyniaeth – wedi dod ynghyd i fod yn rhan o gyfres o weithdai creadigol.

17/03/2023 Newyddion
Cyhoeddi Clawr Newydd Ecsgliwsif Pijin | Pigeon

I ddathlu addasiad llwyfan Bethan Marlow o nofel arobryn Alys Conran, Pijin, mae’r cyhoeddwyr Parthian Books wedi argraffu fersiwn newydd nifer cyfyngedig o’r nofel gyda chlawr newydd.

08/02/2023 Blog
Creadigrwydd, Gweithdai ac Ymgysylltu | Blog Sian Elin

Dewch i ddarllen 'chydig mwy am beth sydd wedi bod yn cadw Sian Elin yn brysur dros y misoedd diwethaf, yn ei geiriau ei hun...

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.