Ein gweledigaeth

Creu theatr Gymraeg fel man i ddod ynghyd, i gysylltu’r adnabyddus a’r annisgwyl, Cymreictod a’r byd, i drafod yn ddwys ac i godi’r galon.

Ein cenhadaeth

Theatr deithiol genedlaethol sy'n rhoi Cymru a’i phobl ar y map, yn agored ac yn groesawgar i bawb, gan sicrhau dyfodol disglair i’n hiaith a’n diwylliant.

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
06/12/2023 Newyddion
Galwad: Llyfr Agored

Yn galw ar bob gweithiwr llawrydd Cymraeg neu o Gymru! Ydych chi erioed wedi bod eisiau gwybod beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni yn eich sefydliadau theatr? Yn 2024, fe fyddwn ni’n agor ein drysau - a'n llyfrau - i chi. Ein cymuned lawrydd.

02/12/2023 Newyddion
Swyno plant Cymru gyda gweithdai a neges bwysig

Treuliodd Krystal a Sian Elin bythefnos yn ymweld ag ysgolion cynradd gyda gweithdai drama a dawns yn seiliedig ar fyd arbennig Swyn.

13/11/2023 Newyddion
Swyn | Plethu’r Gymraeg ac Iaith Arwyddion Prydain (BSL) i danio dychymyg cynulleidfaoedd ifanc

Yn llawn hud, lledrith a dawns, dyma addasiad o Whimsy gan Krystal S Lowe, dan gyfarwyddyd Rhian Blythe.

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.