Ein gweledigaeth

Rhoi theatr Cymraeg wrth galon Cymru

Ein nod

Cyflwyno amrywiaeth o brofiadau theatr Cymraeg eang eu hapêl sy’n cyfoethogi bywydau pobl ledled Cymru

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
10/06/2022 Newyddion
Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o ddychwelyd i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni

Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o ddychwelyd i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni

10/02/2022 Newyddion
Tylwyth yn teithio Hydref 2022

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman yn falch o gyhoeddi y bydd Tylwyth yn dychwelyd i’r llwyfan yr hydref hwn. Bydd Tylwyth, gan y dramodydd gwobrwyol Daf James, yn agor yn Theatr y Sherman cyn teithio theatrau ledled Cymru.

07/03/2022 Newyddion
Cyfnod newydd yn hanes Theatr Genedlaethol Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi bod Steffan Donnelly wedi ei benodi fel Cyfarwyddwr Artistig nesaf y cwmni, i olynu Arwel Gruffydd

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.