Ein gweledigaeth

Creu theatr Gymraeg fel man i ddod ynghyd, i gysylltu’r adnabyddus a’r annisgwyl, Cymreictod a’r byd, i drafod yn ddwys ac i godi’r galon.

Ein cenhadaeth

Theatr deithiol genedlaethol sy'n rhoi Cymru a’i phobl ar y map, yn agored ac yn groesawgar i bawb, gan sicrhau dyfodol disglair i’n hiaith a’n diwylliant.

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
12/06/2024 Newyddion
Brên. Calon. Fi: Monolog pwerus Bethan Marlow yn Eisteddfod Genedlaethol 2024

Cyflwyno Brên. Calon. Fi, monolog ddoniol a thyner gan Bethan Marlow, ar faes yr Eisteddfod eleni fel rhan o arlwy Mas ar y Maes.

10/06/2024 Newyddion
Cyhoeddi Awduron Ha/Ha

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd wedi bod wrthi’n chwilio am awduron Cymraeg doniol i fod yn rhan o’r prosiect newydd, Ha/Ha.

12/03/2024 Newyddion
Theatr Gen x Cymuned Dawnsfa Cymru

Ry'n ni'n falch o barhau i gydweithio gyda Chymuned Dawnsfa Cymru, gydag wythnos ymchwil a datblygu a pherfformiad sgratsh Kiki Cymraeg yn Theatr y Sherman.

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.