Ein gweledigaeth

Creu theatr Gymraeg fel man i ddod ynghyd, i gysylltu’r adnabyddus a’r annisgwyl, Cymreictod a’r byd, i drafod yn ddwys ac i godi’r galon.

Ein cenhadaeth

Theatr deithiol genedlaethol sy'n rhoi Cymru a’i phobl ar y map, yn agored ac yn groesawgar i bawb, gan sicrhau dyfodol disglair i’n hiaith a’n diwylliant.

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
08/02/2024 Newyddion
Parti Priodas: Ar Daith Ebrill a Mai 2024

Ar ôl llwyddiant ysgubol yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd, bydd Parti Priodas gan Gruffudd Owen yn teithio Cymru y gwanwyn hwn.

13/02/2024 Newyddion
Yr Hogyn Pren yng Ngŵyl Agor Drysau

Mae'r cynhyrchiad hudolus, Yr Hogyn Pren, ar y ffordd i Ŵyl Agor Drysau.

24/01/2024 Newyddion
Ie Ie Ie: Lleisiau Cymry ifanc yn serennu mewn cynhyrchiad newydd

Mae Ie Ie Ie yn dathlu rhamant, perthnasau, a chyd-synio yn eu holl ogoniant; eu blerwch a’u hapusrwydd.

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.