Ein gweledigaeth

Rhoi theatr Cymraeg wrth galon Cymru

Ein nod

Cyflwyno amrywiaeth o brofiadau theatr Cymraeg eang eu hapêl sy’n cyfoethogi bywydau pobl ledled Cymru

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
14/12/2022 Blog
Chwe Mis fel Cyfarwyddwr Artistig

Blog gan Steffan Donnelly i ddathlu chwe mis fel Cyfarwyddwr Artistig a gwahodd artistiaid Cymru i ddod am sgwrs fel rhan o Drws Agored Ar Daith.

09/12/2022 Newyddion
Cymru! Cymru! Ein Clwb Drama yn cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd

Ein Clwb Drama yn cefnogi Cymru

01/12/2022 Newyddion
Cyhoeddi cast llawn a thîm creadigol Pijin | Pigeon

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn falch o gyhoeddi’r cast llawn a’r tîm creadigol ar gyfer eu taith wanwyn o Pijin | Pigeon – addasiad newydd Cymraeg ar gyfer y llwyfan gan y dramodydd Bethan Marlow, yn seiliedig ar y nofel boblogaidd Pigeon gan yr awdur Alys Conran.

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.