Ein gweledigaeth

Creu theatr Gymraeg fel man i ddod ynghyd, i gysylltu’r adnabyddus a’r annisgwyl, Cymreictod a’r byd, i drafod yn ddwys ac i godi’r galon.

Ein cenhadaeth

Theatr deithiol genedlaethol sy'n rhoi Cymru a’i phobl ar y map, yn agored ac yn groesawgar i bawb, gan sicrhau dyfodol disglair i’n hiaith a’n diwylliant.

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
18/09/2023 Newyddion
Rhinoseros: Cyhoeddi Cast a Thîm Creadigol

Ry'n ni'n falch iawn o gyhoeddi’r cast a’r tîm creadigol talentog fydd yn dod â’r cynhyrchiad hwn i lwyfannau ledled Cymru.

17/08/2023 Newyddion
Yn cyflwyno... Artistiaid Cyntaf Prosiect 40°C

Ar ôl galwad agored am geisiadau, ry'n ni'n falch iawn o gyhoeddi enwau’r artistiaid fydd yn rhan o gyfnod preswyl Gwreiddioli.

08/08/2023 Newyddion
Partneriaeth newydd rhwng Theatr Gen a S4C

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a S4C yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd i ffrydio cynyrchiadau a datblygu Y Dyn Nath Ddwyn y ’Dolig 2.

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.