Ein Gweledigaeth

Rhoi theatr Cymraeg wrth galon Cymru

Ein Cenhadaeth

Cyflwyno amrywiaeth o brofiadau theatr Cymraeg eang eu hapêl sy’n cyfoethogi bywydau pobl ledled Cymru

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.