Ein gweledigaeth fel cwmni yw rhoi theatr Cymraeg wrth galon Cymru ac felly mae cydweithio gydag ysgolion, pobl ifanc ac athrawon yn hollbwysig i ni. Ry'n ni fel cwmni yn angerddol am gefnogi'r cwriciwlwm yng Nghymru, a hynny drwy gyflwyno amrywiaeth o brofiadau artistig ac addysgiadol i blant a phobl ifanc, gan gynnwys pecynnau addysg, gweithdai creadigol a chyfleoedd profiad gwaith.
Cysylltwch â Sian Elin am fwy o wybodaeth ar sian.elin@theatr.com.

Casgliad Dysgu

Rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod theatr iaith Gymraeg ar gael i ysgolion, sefydliadau addysg uwch, addysg bellach a’r sector addysg ehangach.

Bwriad ein Casgliad Dysgu yw rhoi cyfle i ddarlithwyr, athrawon, myfyrwyr, disgyblion addysgwyr a dysgwyr i wylio, astudio a mwynhau theatr Gymraeg.

Gweithdai

Ry'n ni'n cynnig amrywiaeth o weithdai i bobl o bob oedran. Dyma rai o'r gweithdai ry'n ni wedi eu cynnal:

Gweithdy Haf Y Cylch Sialc

Roedd Gweithdy Haf Y Cylch Sialc yn rhan o brosiect peilot i ehangu’r ddarpariaeth o hyfforddiant ym meysydd technegol y theatr i ddisgyblion ysgol uwchradd. Daeth 70 o ddisgyblion draw atom ni yn Y Llwyfan o 4 ysgol leol. Cafwyd sesiynau hyfforddiant gan y tîm creadigol sydd tu ôl i Y Cylch Sialc: Sarah Bickerton, Dyfan Jones a Ceri James.