Rydym wedi ymrwymo i gefnogi dysgwyr o bob oed I fwynhau theatr Gymraeg ac eisiau gwahodd ysgolion cynradd (lle’n addas), ysgolion uwchradd, sefydliadau addysg bellach a phrifysgolion i gydweithio gyda ni a chymryd rhan mewn amryw weithdai. 

Rydym yn cynnig gweithdai sgriptio, actio a dylunio. Dyma ychydig ohonynt isod i gydfynd gyda’n cynhyrchiad diweddaraf; Pijin|Pigeon, cynhyrchiad theatr yn seiliedig ar y nofel lwyddiannus Pigeon gan Alys Conran ac wedi’i haddasu i’r llwyfan gan Bethan Marlow. Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cyd-blethu a phob perfformiad yn cynnwys capsiynau creadigol mewn Cymraeg a Saesneg. 

 

Gweithdy Sgript – O’r Llyfr i’r Llwyfan  

Canllaw oed: CA4 +. Byddwn yn teilwra’r gweithdy yn ddibynnol ar oed.  

Cyfle gwych i ddisgylion a myfyrwyr archwilio'r sgript a mwynhau gweithdy creadigol gydag awdur yr addasiad llwyfan, Bethan Marlow. Gall ddigwydd wyneb yn wyneb yn eich ysgol/prifysgol chi, neu yn y ganolfan perfformio, neu ar-lein, yn ddibynol ar argaeledd.  

 

Gweithdai Cynhyrchu  

Canllaw oed - CA4 +. Byddwn yn teilwra’r gweithdy yn ddibynnol ar oed.   

Gweithdai gyda artisitiad sydd yn rhan o’r tîm creadigol yn cynnwys y Cyfarwyddwr, Cynllunydd Set a Gwisgoedd, Golau, Sain a Rheoli Llwyfan gydag aelodau o gwmniau Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo. Gallwn hwyluso taith set hefyd, yn ddibynnol ar argaeledd. Mae hwn yn gyfle gwych i brofi gwaith theatr – o’r ystafell werdd i’r llwyfan. Dewch i gael blas ar fyd cefn llwyfan y theatr. 

Casgliad Dysgu

Rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod theatr iaith Gymraeg ar gael i ysgolion, sefydliadau addysg uwch, addysg bellach a’r sector addysg ehangach.

Bwriad ein Casgliad Dysgu yw rhoi cyfle i ddarlithwyr, athrawon, myfyrwyr, disgyblion addysgwyr a dysgwyr i wylio, astudio a mwynhau theatr Gymraeg.