Rhyngom

Dwy fonolog tyner wedi’u haddasu i'r llwyfan o gyfrol Rhyngom gan Sioned Erin Hughes

Dwy fonolog tyner - Adferiad ac Er Fy Mwyn Fy Hun – wedi’u haddasu i'r llwyfan o gyfrol Rhyngom gan Sioned Erin Hughes, enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol 2022, gyda Iola Ynyr yn cyfarwyddo. Bydd sesiwn holi ac ateb gyda’r awdur yn dilyn y perfformiad, wedi’i gadeirio gan Esyllt Maelor.

Gyda chefnogaeth gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Canllaw Oed: 16+
Yn cynnwys iaith gref a themâu aeddfed all beri gofid i rai

Ceir rhestr llawn o'r themâu all beri gofid yn y ddogfen hon.

Dyddiadau’r Daith

  • 06 Awst 2023
    14:30
    Perfformiad Byw
    Y Babell Len, Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd
Cast

Actor (Er Fy Mwyn Fy Hun) Lois Elenid

Actor (Adferiad) Joseff Owen

Tîm Creadigol

Awdur a Dramodydd Sioned Erin Hughes

Cyfarwyddwr Iola Ynyr

Cerddoriaeth a Geiriau'r Gân Joseff Owen

Clodrestr

Dyluniad Sioned Medi Evans/Y Lolfa