Prosiect ar y cyd rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a Mentrau Iaith Cymru ddaeth â phlant Cymru ynghyd i fwynhau amrywiaeth o weithdai dros Zoom. Roedd y sesiynau rhain – a'u trefnwyd gennym ni yn Theatr Genedlaethol Cymru gyda chyfleoedd i ddawnsio, perfformio a chreu cymeriadau – yn addas i blant ysgolion cynradd o flynyddoedd 2 i 6.

Yr arbenigwyr yn arwain ar yr hwyl oedd Owen Alun, Jalisa Andrews, Ffion Wyn Bowen a Sian Elin. Roedd pob Menter Iaith ar draws Cymru yn rhan o’r cynllun, a chyfranogwyr yn dod o bob ardal drwy Gymru.

Ers nifer o flynyddoedd, ry’n ni wedi gweithio’n agos gyda Mentrau Iaith yng ngorllewin Cymru i ddarparu Clybiau Drama wythnoso;. Clwb Theatr Cymru dros yr haf yn 2020 oedd y tro cyntaf i’r cwmni weithio mewn partneriaeth â Mentrau Iaith Cymru i ddod â’r holl fentrau ledled Cymru ynghyd a darparu gwaith cyfranogi ar y raddfa hon.

"Mae Osian wrth ei fodd yn perfformio yn actio, dawnsio neu canu. Mae o isio fod yn actor neu mewn musical! Diolch unwaith eto am y sesiynau yn bendant un mantais o’r COVID yma oedd i Osian bod yn rhan o’r sesiynau." Rhiant

Fel rhan o Clwb Theatr Cymru yn haf 2020, daeth 118 o blant o ardaloedd 18 Menter Iaith ledled Cymru at ei gilydd i fwynhau sesiynau wythnosol ar-lein. Gwyliwch y fideo sy'n adrodd yr hanes isod:

Clwb Theatr Cymru Nadolig

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Clwb Theatr Cymru yn ystod haf 2020, trefnwyd rhagor o sesiynau ar y cyd â Mentrau Iaith Cymru ar gyfer y Nadolig – Clwb Theatr Cymru Nadolig.

Roedd y sesiynau hyn – dan arweiniad Richard Elis, Jalisa Andrews a Sian Elin - yn gyfle i blant drwy Gymru fwynhau sesiynau pantomeim a dawns yn ystod gwyliau’r Nadolig 2020. Cafwyd llawer iawn o hwyl a sbri gan bawb!

1.	Screenshot of a Zoom recording. Man is stood in a room. He is staring at the camera. His back is hunched over one of his hands is lowered and the other is raised. He is looking at the camera. Behind him there is a sofa, lamp, movies posters, shelves and other various images. There is also a table with two advent calendars and a Santa Clause teddy on, as well as another table with a Christmas tree decorated with baubles and fairy lights.
2.	Graphic text image. Text reads ‘Wales Christmas Theatre Club’. There are stars and snowflakes around the text, the colours are a light green, red and yellow.
3.	Screenshot of a Zoom call with many participants. The participants are all children apart from 5 older people. All the participants apart from 4 have their camera on.
4.	Screenshot of a Zoom call. A young woman is staring at the camera she is smiling with her mouth open and her teeth are showing. On the side we can see 5 other participants, 4 have their cameras on.