Mae’r wythnos hon (8-14 Mawrth 2021) yn ddathliad cenedlaethol o wahanol genedlaethau’n dod at ei gilydd, ac mae’r ymgyrch ar-lein hon – sydd yn ei hail flwyddyn – yn cysylltu rhai ledled y DU sy’n teimlo’n angerddol dros weithgaredd ac ysbrydoliaeth rhwng y cenedlaethau.

Ry’n ni yn Theatr Genedlaethol Cymru ynghyd â Theatr Torch a Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn tynnu at ei gilydd ddwy genhedlaeth o ddysgwyr Cymraeg o orllewin Cymru: disgyblion o Ysgol Gatholig Sant Ffransis, Aberdaugleddau a Dysgwyr Cymraeg sy’n aelodau o Gôr Dysgu Cymraeg Sir Benfro.

Trwy greu gweithdai drama ar gyfer y disgyblion yn Ysgol Gatholig Sant Ffransis, bydd y plant yn dysgu am Dewi Sant er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Bydd Dysgu Cymraeg Sir Benfro hefyd yn cynnal gweithdy drama ac yn dilyn y camau a’r canllawiau a gynigir gan y plant yn Ysgol Gatholig Sant Ffransis. Mae dysgu sy’n pontio’r cenedlaethau yn cynnig modd i bobl o bob oedran ddysgu gyda’i gilydd ac oddi wrth ei gilydd. Fel rhan bwysig o Ddysgu Gydol Oes, mae’n rhoi cyfle i’r gwahanol genedlaethau weithio gyda’i gilydd i ennill sgiliau, gwerthoedd a gwybodaeth.

Ceir rhagor o wybodaeth yma.