Tylwyth

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman yn falch o gyhoeddi y bydd Tylwyth yn dychwelyd i’r llwyfan yr hydref hwn. Bydd Tylwyth, gan y dramodydd gwobrwyol Daf James, yn agor yn Theatr y Sherman cyn teithio theatrau ledled Cymru.

Yn dilyn y perfformiad cyntaf yn Theatr y Sherman ym mis Mawrth 2020, cafodd y daith genedlaethol ei chanslo yn sgil yr argyfwng COVID. Nawr, ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman yn falch iawn o fod yn cydweithio unwaith eto i ddod â’r cynhyrchiad eithriadol hwn yn ôl i gynulleidfaoedd ledled Cymru.

Mae Tylwyth yn ddoniol, tyner a direidus ac yn aduno cymeriadau hoffus y cynhyrchiad gwobrwyol Llwyth, ddegawd ar ôl y ffenomen theatrig Gymraeg honno. Mae’n dilyn grŵp o ffrindiau hoyw sy’n byw yng Nghaerdydd, a chan daflu golwg grafog ar gariad, teulu a chyfeillgarwch, mae’n sylwebaeth feiddgar a phryfoclyd ar y Gymru gyfoes.

Mae’r llwyfaniad hwn o Tylwyth yn 2022 yn gweld bron pob un o’i chast yn 2020 yn dychwelyd, gan gynnwys Simon Watts (a chwaraeodd ran Gethin yn Pobol y Cwm ac a ymddangosodd yn fwyaf diweddar yn y ddrama deledu Yr Amgueddfa); Danny Grehan (fu’n rhan o nifer o gynyrchiadau’r diweddar Michael Bogdanov a’i Wales Theatre Company), a Michael Humphreys (sydd wedi ymddangos mewn cynyrchiadau gan gwmnïau theatr fel Tangled Feet, Motherlode, Black Rat a National Theatre Wales). Roedd Simon, Danny a Michael hefyd yn rhan o’r cynhyrchiad gwreiddiol o Llwyth yn ôl yn 2010. Yn ymuno â nhw unwaith eto fe fydd Arwel Davies (sy’n chwarae Eifion yn Pobol y Cwm ar hyn o bryd). 

Dyddiadau’r Daith

Cast

Simon Watts – Aneurin

Danny Grehan – Dada

Michael Humphreys – Gareth

Arwel Davies – Rhys

Aelodau eraill o’r cast i’w cadarnhau.

Tîm Creadigol

Dramodydd: Daf James

Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd

Cynllunydd Set a Gwisgoedd: Tom Rogers

Cyfansoddwr: Daf James

Cynllunydd Goleuo: Ceri James

Cynllunydd Sain: Sam Jones