Chwalfa

Streic Fawr Chwarel y Penrhyn, Bethesda (1900 – 1903) yw’r anghydfod diwydiannolhiraf yn hanes y Deyrnas Unedig, a chefndir nofel fawr T Rowland Hughes.

Chwalfa

 

Streic Fawr Chwarel y Penrhyn, Bethesda (1900 – 1903) yw’r anghydfod diwydiannolhiraf yn hanes y Deyrnas Unedig, a chefndir nofel fawr T Rowland Hughes. Rhwygwyd cymuned, chwalwyd teuluoedd, a gwelwyd dioddefaint fel na fu o’r blaen. Ond roedd yna ddewrder hefyd a phobl yn sefyll dros egwyddor a hawl a thegwch. Trwy’r cyfan, yn wyneb brad a chaledi, roedd yna chwerthin a chanu, ac yn fwy na dim, roedd yna frawdgarwch.

Bydd aelodau o’r gymuned leol yn ymuno â chast proffesiynol i ddod â’r cyfan yn fyw, wrth i Edward Ifans a’i deulu wynebu’r her fwyaf yn eu hanes.

Cyfrannodd chwarelwyr Gogledd Cymru o’u cyflogau prin i godi prifysgol a mynnu gwell i’w plant. Dyma stori enwocaf yr arwyr hynny, i ddathlu agoriad theatr odidog newydd wrth droed y coleg hwnnw.

17 – 27 Chwefror, 2016

 

Cast

Lisa Jên Brown
Sion Emyr
Dyfrig Evans
Mark Flanagan
Robin Griffith
Gwenno Hodgkins
Morfudd Hughes
Elain Lloyd
Ceri Murphy
Emyr Roberts
Rhodri Trefor
Llion Williams

Tîm Creadigol

Seliwyd ar nofel gan- T Rowland Hughes

Addaswyd gan- Gareth Miles

Cyfarwyddwr- Arwel Gruffydd

Cynllunydd- Cai Dyfan

Cyfansoddwr, Cynllunydd Sain a Chyfarwyddwr Cerdd- Dyfan Jones

Cynllunydd Goleuo- Elanor Higgins

Cynllunydd Fideo- Louise Rhoades-Brown

Hyfforddwr- Llais Nia Lynn

Cyfarwyddwr Ymladd- RC Annie

Gwybodaeth Ychwanegol

Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Pontio a Chwmni’r Frân Wen
Addasiad Gareth Miles o nofel T Rowland Hughes
Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd

Cyfarfod
Poeni
Cloddio
Angladd
Hwylio