• Prosiect cenedlaethol sy’n cael ei arwain gan Theatr Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Llenyddiaeth Cymru ac Urdd Gobaith Cymru ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yw Criw Creu. Y nod yw sicrhau bod cyfle gan bobl ifanc i gael mynediad i’r Celfyddydau, drwy greu gwaith gwreiddiol dan arweiniad artistiaid profiadol ac ysbrydoledig.  

Cychwynnodd y prosiect drwy sgwrs gydag Ysgol Bro Pedr, y cyfle i ateb angen yn yr Ysgol honno a nawdd gan Western Power Distribution a Culture Step. drwy Celf a Busnes. Yna, mewn ymateb i alw cynyddol, a thrwy fesur diddordeb mewn galwad agored, cychwynwyd cynllun cenedlaethol. Darllenwch y stori yma

Hyd yn hyn bu disgyblion pedair air ysgol uwchradd yn rhan o’r prosiect, sef  Ysgol Bro Pedr, Ysgol Tryfan Bangor, disgyblion Sgiliau Bywyd Ysgol Penweddig Aberystwyth a chriw o Ysgol Plasmawr, Caerdydd. Dyma’r tro cyntaf i nifer o’r disgyblion  gael y cyfle i gydweithio gydag artistiaid a pherfformwyr proffesiynol. Daeth Casi Wyn, Bardd Plant Cymru i gydweithio â’r disgyblion a chreu darnau gwreiddiol o farddoniaeth, diolch i Lenyddiaeth Cymru. Cafwyd  gweithdai animeiddio gyda Sioned Medi Evans o gwmni SMEI, gweithdai drama gyda Sian Elin o Theatr Genedlaethol Cymru ac hefyd recordio cerddoriaeth gyda cherddorion a swyddogion gwych yr Urdd, Marged Gwenllian, Osian Rhys, Caryl Griffiths, Seimon Thomas a Lewys Wyn Jones. 

 

Ffrwyth llafur y disgyblion yw’r tri fideo yma:

''Mae hyn wedi bod yn gyfle anhygoel i ein disgyblion i weithio ar ffilm fer sydd wedi deullio oi syniadau. Mae’n hyfryd gwylio nhw a gweld nhw’n datblygu syniadau, magu hyder a chydweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod pob sesiwn. Maen nhw gyd yn mwynhau ac yn gofyn i mi yn ddyddiol pryd mae’r sesiwn nesaf''. Stephanie Williams, Ysgol Plasmawr; 

 

“Mae ein disgyblion ni yn awyddus iawn i gymryd rhan yn y cynllun, oherwydd mae’r gweithgareddau wedi cael eu creu yn benodol iddynt ac mae hynny’n gyfle arbennig”. Angharad Evans, Ysgol Penweddig. 

Os ydych yn athro neu’n rhiant a gennych ddiddordeb i fod yn rhan o brosiect Criw Creu 2023, gofynnwn i chi ddanfon darn ysgrifenedig, cyflwyniad fideo neu recordiad llais, yn egluro pam eich bod yn dymuno cymryd rhan yn y cynllun. 

Mwy o fanylion yma: Criw Creu 2023

qwqwd
qwdqwd
qwdqw
CC
CC
CC
qdqwd
qwdqwd
qwdq
cc
cc
cc
cc