Newyddion 11/05/2023

Theatr Gen yn Eisteddfod yr Urdd 2023

A group of school children in dark navy school uniform. There are 3 boys in the front and 3 in the back. A school teacher is standing beside them wearing a check shirt.

Mae Theatr Gen yn falch iawn i  fod yn rhan o Eisteddfod yr Urdd eleni gyda gwaith cyfranogi a chyfleoedd i ddramodwyr ifanc. Hefyd am y tro cyntaf, bydd Steffan Donnelly, ein Cyfarwyddwr Artistig, yn beirniadu Medal Ddrama’r Urdd ac yn dewis ein Dramodydd Preswyl Ifanc nesaf.  Dros y misoedd diwethaf, ry’n ni wedi bod yn falch iawn o gefnogi chwech dramodydd i fod yn rhan o Brosiect 23, ar y cyd ag Eisteddfod yr Urdd. Mae’r prosiect hwn wedi rhoi’r cyfle i ddramodwyr ysgrifennu sgriptiau byrion yn seiliedig ar chwedlau a straeon Sir Gâr, i'w perfformio’n fyw gan blant ysgolion cynradd y sir yn nigwyddiad Chwilio’r Chwedl ar faes Eisteddfod yr Urdd ar 28 Mai. Mae wedi bod yn bleser i ni weithio gyda’r dramodwyr Del Evans, Martha Ifan, Mirain Jones, Mared Roberts, Hefin Robinson a Rhiannon Williams i greu sgriptiau ac i fwynhau mentoraeth gan y dramatwrg Sarah Bickerton fel rhan o’r broses.  I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect a‘r perfformiadau byw, ewch i wefan Eisteddfod yr Urdd: Chwilio'r Chwedl | Urdd Gobaith Cymru 

Ry’n ni hefyd yn falch o ddod â Criw Creu i faes Eisteddfod yr Urdd eleni. Bellach yn ei drydedd flwyddyn, mae’r prosiect arbennig hwn – ar y cyd â Llenyddiaeth Cymru – yn cynnig cyfleoedd creadigol i ddisgyblion ag  anghenion dysgu ychwanegol.  

Eleni, ry’n ni’n cydweithio gyda dwy ysgol yng Nghaerfyrddin, sef Ysgol Bro Myrddin ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth. Bydd cyfle i ddisgyblion o’r ddwy ysgol gyfansoddi cerdd o dan arweiniad yr awdur Elinor Wyn Reynolds, gyda’r gobaith o arddangos y gwaith ar ffurf fideo yn Eisteddfod yr Urdd. Darllenwch fwy am Criw Creu yma: Theatr Genedlaethol Cymru | Criw Creu '23 

Ers 2021, mae enillydd Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd wedi ymuno â’r cwmni fel Dramodydd Preswyl Ifanc ac yn mwynhau blwyddyn o fentoraeth a chyfleoedd datblygu gyda ni. Eleni, bydd Steffan Donnelly, ein Cyfarwyddwr Artistig, yn rhan o’r panel o feirniaid fydd yn darllen gwaith y dramodwyr ifanc ac yn dewis y goreuon. Dywedodd Steffan: “Dwi’n edrych ‘mlaen yn fawr at gael bod yn rhan o banel beirniadu Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd eleni ac at groesawu Dramodydd Preswyl Ifanc newydd i Theatr Gen. Mae magu’r genhedlaeth nesaf o ddramodwyr iaith Gymraeg yn hollbwysig i ni fel cwmni a dwi wedi bod wrth fy modd yn darllen gwaith gan ddramodwyr ifanc talentog y wlad dros yr wythnosau diwethaf. Pob lwc i bawb sy’n cystadlu!” 

Gallwch glywed gan ein Dramodwyr Preswyl Ifanc blaenorol fan hyn: Theatr Genedlaethol Cymru | Newyddion a Blogiau 

 

Edrychwn ymlaen at fod ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanymddyfri ym mis Mai – welwn ni chi ‘na! 

An image of a school boy wearing glasses with brown hair and is smiling with his hands up in the air.
An image of two school children. One boy and one girl with the boy's arms around the girl. They are both laughing and smiling.
An image of two boys laughing and smiling at each other behind a microphone. They are both wearing dark navy clothing.
A group of school children in dark navy school uniform. There are 3 boys in the front and 3 in the back. A school teacher is standing beside them wearing a check shirt.