Newyddion 07/02/2023

Dechrau cyfnod ymarfer Pijin | Pigeon

A young man stands on top of a metal structure built from poles. His mouth is slightly open and he looks down towards a young woman who is leaning on a small ladder built into the side of the structure. She is smiling and looks up at him.

Ry’n ni mor falch bod ymarferion ar gyfer ein cynhyrchiad nesaf, Pijin / Pigeon, ar y cyd â Theatr Iolo, wedi dechrau wythnos ddiwethaf yng Nghaerfyrddin.

Fel pob cyfnod ymarfer, dechreuodd yr ymarferion gyda chyfarfod croeso oedd yn cynnwys holl gast, tîm creadigol a chriw y cynhyrchiad, yn ogystal â staff o’r ddau gwmni cynhyrchu. Yn wir, dyma’r tro cyntaf i unrhyw gyfarfod croeso fod mor llawn ers cyn y cyfnod clo!

Ar ôl i bawb gyflwyno eu hunain, cafwyd ddarlleniad arbennig o’r ddrama gan yr actorion: Owen Alun, Lisa Jen Brown, Nia Gandhi, Elin Gruffudd a Carwyn Jones. Ac yna, roedd cyfle i glywed y cyfarwyddwr, Lee Lyford, a chynllunydd set, Carl Davies, yn rhannu eu gweledigaeth ar gyfer y sioe. Mae’n iawn i ddweud nad yw’r ddau yma yn fyr o syniadau campus!

Screen grab of a Welsh tweet that reads Totally floored by the actors' reading today on the first day of rehearsals of Pijin / Pigeon the play. Outstanding. Exceptional casting. Total gem of a script. And set design is so spot on. Pijin/Pigeon taking to the skies again. Good lad! Come to see him. Do come to see.

Bydd yr holl dîm yn parhau i ymarfer yng Nghaerfyrddin cyn symud ymlaen i Pontio Bangor ar gyfer ymarferion technegol ac i agor y sioe. Cymerwch bip i mewn i'r ystafell ymarfer trwy'r detholiad yma o luniau ymarferion – diolch i Betsan (Celf Calon) am daro heibio!

Three people sat at a long table. A man with dark glasses is looking ahead with a smile on his face and pointing a finger in the direction he is looking. A woman is sat next to him smiling with her teeth showing and looks in the same direction as the man. The woman at the end of the table smiles with her teeth showing and looks towards the woman next to her.
4 people stand around a metal structure built from poles. A man stands inside the structure and holds a pole above his head and another pole below this. A young woman is stood behind him with her arms stretched out. Behind them on the edges of the structure, two women are holding the poles and looking towards the other two. Nobody is smiling.
Metal structure built from poles positioned in the middle of a large black room, with metal rigs around the top of the room. Two blurred figures are caught mid-running around the structure.
Shot of 4 people sat at a long table. Only one woman is in focus and she is staring out in front of her, away from the camera, and smiling. The other three are not in focus but look ahead in the same direction as her.
Young man stands leaning against a metal bar. There are metal rigs above his head. He is smiling and looking down at something below him.
Two women sit at opposite sides of a table covered in water bottles and coffee cups. One woman has her mouth slightly open and is pointing to something on the table. She looks directly at where she is pointing. The other woman is looking directly towards her.
Young woman stands inside a metal structure built from long poles. She is lunging forwards with her hands above her head grabbing on to one of the poles. Another woman stands to the side, she is crouched down and looking towards the young woman.
Young woman leans on an arching, small metal ladder. She is smiling with her teeth showing and looks up towards the top of the ladder
Young woman sat at a table. She is looking down at a laptop in front of her. She has a pen in her hand and there is an open notebook next to the laptop.
A young woman stands inside a metal structure built from poles. She is not smiling and is looking down at a man. The man is sat with his legs and arms wide on the floor and looks up at the woman. Behind them outside of the structure another woman stands. She looks towards them both.

Ydych chi wedi bachu tocyn eto? Mae Pijin / Pigeon ar daith ledled Cymru o 27 Chwefror tan 25 Mawrth felly, yng ngeiriau Alys, “Dewch i’w weld o. Dewch i’w weld!”