Pijin / Pigeon

Mae Pijin yn werth y byd. Wel, dyna farn Iola, ei ffrind gorau. Ond, mae bywyd ymhell o fod yn felys...

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo, mewn cydweithrediad â Pontio

Yn seiliedig ar nofel ‘Pigeon’ gan Alys Conran

Addasiad llwyfan gan Bethan Marlow

 

Mae Pijin yn werth y byd. Wel, dyna farn Iola, ei ffrind gorau. Mae’n ddewr, yn ddoniol a braidd yn beryglus, ac mae hi wrth ei bodd yn ei gwmni. Ond, mae bywyd ymhell o fod yn felys.

Mae Pijin yn dyheu am gael dianc o’r bywyd sy’n aros amdano wrth fynd adref bob nos. Dychymyg, straeon a geiriau yw’r unig ffordd o oroesi. Ond un dydd, nid yw geiriau’n ddigon. Mae ei waliau’n chwalu’n deilchion a bywyd yn newid am byth.

Wedi’i lleoli yng nghysgod chwareli’r gogledd yn y ’90au cynnar, dyma stori afaelgar am dyfu i fyny, am bŵer geiriau, cyfeillgarwch a pha mor bell mae pobl yn fodlon mynd yn enw cariad.

Yn seiliedig ar y nofel lwyddiannus ‘Pigeon’ gan Alys Conran ac wedi’i haddasu i’r llwyfan gan Bethan Marlow. Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cyd-blethu, a phob perfformiad yn cynnwys capsiynau Cymraeg a Saesneg.

Canllaw Oedran: 13+ (Yn cynnwys iaith gref a themâu o drais yn y cartref)  

Dyddiadau’r Daith

Cast

Pijin Owen Alun

Iola Elin Gruffydd

Cher Nia Gandhi 

Gwyn/Him/Elfyn (a chymeriadau eraill) Carwyn Jones

Mam/Efa (a chymeriadau eraill) Lisa Jên Brown

Tîm Creadigol

Awdur y nofel Alys Conran

Addasiad llwyfan Bethan Marlow

Cyfarwyddwr Lee Lyford

Cynllunydd Set a Gwisgoedd Carl Davies

Cynllunydd Fideo Hayley Egan

Cynllunydd Goleuo Ceri James

Cynllunydd Sain a Chyfansoddwr Tic Ashfield

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Melangell Dolma

Cynllunydd Cynorthwyol Ola Klos

Cyfarwyddwr Symud Eddie Ladd

Gweithdy

Gweithdy Sgript – O’r Llyfr i’r Llwyfan  

Canllaw oed: CA4 +. Byddwn yn teilwra’r gweithdy yn ddibynnol ar oed.  

Cyfle gwych i ddisgylion a myfyrwyr archwilio'r sgript a chael gweithdy creadigol gydag awdur yr addasiad llwyfan, Bethan Marlow. Gall ddigwydd wyneb yn wyneb yn eich ysgol/prifysgol chi, neu yn y ganolfan perfformio, neu ar-lein, yn ddibynol ar argaeledd.  

Cysylltwch â Sian.Elin@theatr.com am fwy o wybodaeth. 

Fideos

  • Taflen Sain Ddisgrifio Cymraeg