Pijin / Pigeon

Mae Pijin yn werth y byd. Wel, dyna farn Iola, ei ffrind gorau. Ond, mae bywyd ymhell o fod yn felys...

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo, mewn cydweithrediad â Pontio

Yn seiliedig ar nofel ‘Pigeon’ gan Alys Conran

Addasiad llwyfan gan Bethan Marlow

Cyfarwyddwyd gan Lee Lyford

Sioe ddwyieithog

Mae Pijin yn werth y byd. Wel, dyna farn Iola, ei ffrind gorau. Mae’n ddewr, yn ddoniol a braidd yn beryglus, ac mae hi wrth ei bodd yn ei gwmni. Ond, mae bywyd ymhell o fod yn felys.

Mae Pijin yn dyheu am gael dianc o’r bywyd sy’n aros amdano wrth fynd adref bob nos. Dychymyg, straeon a geiriau yw’r unig ffordd o oroesi. Ond un dydd, nid yw geiriau’n ddigon. Mae ei waliau’n chwalu’n deilchion a bywyd yn newid am byth.

Wedi’i lleoli yng nghysgod chwareli’r gogledd yn y ’90au cynnar, dyma stori afaelgar am dyfu i fyny, am bŵer geiriau, cyfeillgarwch a pha mor bell mae pobl yn fodlon mynd yn enw cariad.

Yn seiliedig ar y nofel lwyddiannus ‘Pigeon’ gan Alys Conran ac wedi’i haddasu i’r llwyfan gan Bethan Marlow. Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cyd-blethu, a cafwyd capsiynau Cymraeg a Saesneg ym mhob perfformiad.

Canllaw Oedran: 13+ (Yn cynnwys iaith gref a themâu o drais yn y cartref)  

Dyddiadau’r Daith

 • 27 Chwef 2023
  19:30
  Rhagddangosiad
  Pontio
  Captioned performance icon
 • 28 Chwef 2023
  19:30
  Rhagddangosiad
  Pontio
  Captioned performance icon
 • 01 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Pontio
  Captioned performance icon
 • 02 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Pontio
  Audio described performance icon Captioned performance icon British sign langauged performance icon
 • 03 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Pontio
  Audio described performance icon Captioned performance icon
 • 07 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Theatr y Sherman
  Captioned performance icon
 • 08 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Theatr y Sherman
  Captioned performance icon
 • 09 Maw 2023
  14:00
  Perfformiad byw
  Theatr y Sherman
  Captioned performance icon
 • 09 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Theatr y Sherman
  Audio described performance icon Captioned performance icon British sign langauged performance icon
 • 10 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Theatr y Sherman
  Audio described performance icon Captioned performance icon
 • 14 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Ffwrnes, Llanelli
  Captioned performance icon
 • 15 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Ffwrnes, Llanelli
  Captioned performance icon
 • 17 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Theatr Mwldan, Aberteifi
  Captioned performance icon
 • 18 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Theatr Mwldan, Aberteifi
  Captioned performance icon
 • 21 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
  Captioned performance icon
 • 22 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
  Captioned performance icon
 • 24 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Galeri, Caernarfon 
  Captioned performance icon
 • 25 Maw 2023
  19:30
  Perfformiad byw
  Galeri, Caernarfon 
  Captioned performance icon
Cast

Pijin Owen Alun

Iola Elin Gruffydd

Cher Nia Gandhi 

Gwyn/Him/Elfyn (a chymeriadau eraill) Carwyn Jones

Mam/Efa (a chymeriadau eraill) Lisa Jên Brown

Tîm Creadigol

Awdur y nofel Alys Conran

Addasiad llwyfan Bethan Marlow

Cyfarwyddwr Lee Lyford

Cynllunydd Set a Gwisgoedd Carl Davies

Cynllunydd Fideo Hayley Egan

Cynllunydd Goleuo Ace McCarron

Cynllunydd Sain a Chyfansoddwr Tic Ashfield

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Melangell Dolma

Cynllunydd Cynorthwyol Ola Klos

Cyfarwyddwr Symud Eddie Ladd

Cyfarwyddwr Llais Marged Sion

Cyfarwyddwr Ymladd Kev McCurdy

Dehonglydd BSL Cathryn McShane

Rhaglen Ddigidol

Fel rhan o'n hymdrechion i leihau ein effaith ar yr amgylchedd, crewyd rhaglen ddigidol ar gyfer Pijin | Pigeon. Cliciwch yma i'w ddarllen!

Gweithdy

Gweithdy Sgript – O’r Llyfr i’r Llwyfan  

Efallai bod y daith ei hun ar ben, ond mae dal modd trefnu gweithdai creadigol yn seiliedig ar y sioe!

Canllaw oed: CA4 +. Byddwn yn teilwra’r gweithdy yn ddibynnol ar oed.  

Cyfle gwych i ddisgylion a myfyrwyr archwilio'r sgript a chael gweithdy creadigol gydag awdur yr addasiad llwyfan, Bethan Marlow. Gall ddigwydd wyneb yn wyneb yn eich ysgol/prifysgol chi, neu yn y ganolfan perfformio, neu ar-lein, yn ddibynol ar argaeledd.  

Cysylltwch â Sian.Elin@theatr.com am fwy o wybodaeth. 

Gweithdai Cynhyrchu

Gweithdai Cynhyrchu 

Er bod taith Pijin | Pigeon ar ben, ry'n ni'n falch i barhau i gynnig gweithdai yn seiliedig ar y ddrama. 

Canllaw oed - CA4 +. Byddwn yn teilwra’r gweithdy yn ddibynnol ar oed.   

Gweithdai gyda artisitiad sydd yn rhan o’r tîm creadigol yn cynnwys y Cyfarwyddwr, Cynllunydd Set a Gwisgoedd, Golau, Sain a Rheoli Llwyfan gydag aelodau o gwmniau Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo. Dewch i gael blas ar fyd cefn llwyfan y theatr. 

Pecyn Addysg

Cliciwch yma i lawrlwytho!

Cynnwys Digidol

 • Taflen Sain Ddisgrifio Cymraeg
 • Cyflwyniad Sain Ddisgrifiad Pontio
 • Disgrifiad Sain Adeilad Pontio
 • Cyflwyniad Sain Ddisgrifiad Sherman
 • Disgrifiad Sain Adeilad Sherman