Newyddion 31/05/2023

Cyhoeddi Dramodydd Preswyl Ifanc newydd Theatr Gen

An image of a woman wearing an Urdd medal around her neck and is smiling into the camera. She is wearing a black top and black cardigan. The image is taken outside.

Yn dilyn ei buddugoliaeth yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd eleni, ry’n ni’n falch iawn o groesawu Elain Roberts i Theatr Gen fel Dramodydd Preswyl Ifanc nesaf y cwmni ar gyfer 2023/24.  

Yn wreiddiol o Bentre’r Bryn ger Cei Newydd, mae Elain bellach yn astudio Ffrangeg a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Bryste.  

Elain yw’r drydydd dramodydd i gamu fewn i'r rôl o fewn y cwmni, yn dilyn Rhiannon Mair Williams ac Osian Davies 

Roedd y ddrama fuddugol, I/II?, wedi ei osod mewn ciwbicl toiled wrth i'r prif gymeriad aros am ganlyniad prawf beichiogrwydd – a dyma’r ddrama gyntaf i Elain ysgrifennu erioed. 

Dywedodd ein Cyfarwyddwr Artistig Steffan Donnelly 

''Roedd hi’n bleser mawr beirniadu’r Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Roedd y ddrama fuddugol I/II? yn mynd a ni ar siwrne wych. Braint oedd clywed cyfrinachau a theimladau’r prif gymeriad drwy sgwennu bywiog, cynnil, yn defnyddio iaith lafar arbennig. Rydyn ni’n edrych ‘mlaen i groesawu Elain fel Dramodydd Preswyl Ifanc newydd Theatr Gen ar gyfer y flwyddyn nesaf.'' 

Llongyfarchiadau Elain – ry’n ni’n edrych ymlaen at gael Elain fel Dramodydd Preswyl Ifanc ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cadwch olwg am fwy gan Elain yn fuan.