Ein gweledigaeth

Rhoi theatr Cymraeg wrth galon Cymru

Ein nod

Cyflwyno amrywiaeth o brofiadau theatr Cymraeg eang eu hapêl sy’n cyfoethogi bywydau pobl ledled Cymru

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
10/01/2022 Newyddion
Cyhoeddi Prosiect Cenedlaethol Criw Creu

Cyhoeddi Prosiect Cenedlaethol Criw Creu

25/11/2021 Newyddion
Cyhoeddi PETULA – sioe amlieithog ac arallfydol ar gyfer pobl ifanc Cymru

Mae National Theatre Wales, Theatr Genedlaethol Cymru ac August012 yn ymuno â’i gilydd i gydgynhyrchu PETULA – sioe amlieithog ac arallfydol ar gyfer pobl ifanc Cymru

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.