Ein gweledigaeth

Rhoi theatr Cymraeg wrth galon Cymru

Ein nod

Cyflwyno amrywiaeth o brofiadau theatr Cymraeg eang eu hapêl sy’n cyfoethogi bywydau pobl ledled Cymru

Newyddion + blogiau diweddaraf

Gweld y cyfan
07/10/2021 Newyddion
Enfys

Theatr Genedlaethol Cymru a BBC Cymru Fyw yn cydweithio ar gyfres ddrama ddigidol fel rhan o Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg 2021

27/09/2021 Newyddion
Llygoden yr Eira

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn dychwelyd gyda sioe Nadolig

24/08/2021 Newyddion
Anfamol - ar daith dros yr hydref

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Anfamol, drama newydd gan Rhiannon Boyle, yn teithio Cymru yn yr hydref.

Lowri Cooke

Ail-ddiffiniwyd nid yn unig ein disgwyliadau ni o beth yw theatr yn yr iaith Gymraeg, ond cawsom hefyd archwilio gysyniadau amrywiol o genedlaetholdeb.