Swyn

Dewch gyda Swyn ar siwrne trwy fyd natur…

Dewch gyda Swyn ar siwrne trwy fyd natur…

O’r cwningod cyfeillgar i’r hwyiaid hwyliog, mae Swyn yn caru natur! Ond wrth iddi hi geisio chwarae gyda’r creaduriaid clen, mae ganddyn nhw eu syniadau eu hunain ar sut gael hwyl! Gyda help ambell i anifail arbennig ar hyd y ffordd, mae Swyn yn dysgu mai nid trwy arwain neu ddilyn eraill y mae gwneud ffrindiau, ond trwy ddathlu y pethau hynny sy’n gwneud bob un ohonom ni yn unigryw.

Lapiwch yn gynnes ac ymunwch â Swyn a’i ffrindiau ar gyfer sioe swynol yn seiliedig ar y llyfr ‘Whimsy’ gan Krystal S. Lowe. Yn cyfuno’r Gymraeg ac Iaith Arwyddion Prydain (BSL), dyma gynhyrchiad arbennig fydd yn tanio dychymyg cynulleidfaoedd ifanc gyda stori a dawns.

Cyhoeddiad taith yn fuan

Addas i blant hyd at 7 oed

Mae grant Ewch i Weld Cyngor Celfyddydau Cymru ar gael i ysgolion i'ch cefnogi i ddod i weld y sioe. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. 

 

Dyddiadau’r Daith

Cast

Swyn Krystal S Lowe

Storïwr BSL Sarah Adedeji

Storïwr Cymraeg Aisha-May Hunte

Tîm Creadigol

Awdur a Coreograffi Krystal S Lowe

Cyfarwyddwr Rhian Blythe

Cyfansoddwr Kizzy Crawford

Cynllunydd Goleuo Elanor Higgins

Cynllunydd Set a Gwisgoedd Stella-Jane Odoemelam

Dramatwrg a Chyfieithydd Melangell Dolma

 

Clodrestr

Dyluniad Jessie Begum