Rwan Nawr

5 dramodydd, 5 drama fer, 1 papur newydd byw – yn syth o’r wasg!

O wleidyddiaeth i golofnau cyngor i ddigwyddiadau pwysig ledled y byd, dyw’r newyddion byth yn cysgu!

5 dramodydd, 5 drama fer, 1 papur newydd byw – yn syth o’r wasg! Noson o adloniant, pynciau llosg a’r ysgrifennu Cymraeg mwyaf ffres yn ymateb i’r byd rwan...neu nawr!

Ymunwch â Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd am brofiad byw cyffrous, gyda gwaith newydd gan Hannah Daniel, Mali Ann Rees, Manon Steffan Ros, Llyr Titus a Kallum Weyman, a chyfarwyddo gan Rhian Blythe a Daniel Lloyd.

Yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Canllaw Oed: 16+
Yn cynnwys iaith gref a themâu aeddfed sy’n ymwneud â digwyddiadau cyfredol yn y byd all beri gofid i rai.

Dyddiadau’r Daith

  • 11 Awst 2023
    19:15
    Theatr byw
    Cwt Cabaret, Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd
Cast

Actorion Kieran Bailey, Dion Davies, Caitlin Drake, Lowri Gwynne, Leilah Hughes, Dewi Wykes

Tîm Creadigol

Dramodwyr Hannah Daniel, Mali Ann Rees, Manon Steffan Ros, Llŷr Titus, Kallum Weyman

Cyfarwyddwyr Rhian Blythe, Daniel Lloyd

Cynllunydd Livia Jones

Cyfansoddwr Geraint Rhys

Coreograffydd Leighton Wall

 

CAN WREIDDIOL 'TUDALEN FLAEN'

Cyfansoddwr Daniel Lloyd
Geiriau Manon Steffan Ros
Trefnydd Lleisiau Kieran Bailey

Clodrestr

Delwedd Penglog 

Diolch i Brifysgol y Drindod Dewi Sant am fenthyg y gwisgoedd i ni.