Rhwng Dau Fyd

Mae Daf yn ceisio dod o hyd i’w lais – ond pwy yw’r ferch y tu ôl i’r drws? Pryd fydd Ceri a Glyn yn deffro o hunllef eu gêm? A tybed ai dyletswydd Marjory yw arwain y meirw i’r byd nesaf?

Rhwng Dau Fyd

Gwagle gan Branwen Davies


Man Gwyn Man Draw gan Meic Povey


Marjory gan Caryl Lewis

 

Mae Daf yn ceisio dod o hyd i’w lais – ond pwy yw’r ferch y tu ôl i’r drws? Pryd fydd Ceri a Glyn yn deffro o hunllef eu gêm? A tybed ai dyletswydd Marjory yw arwain y meirw i’r byd nesaf?

Ymateb cyfoes i chwedl Blodeuwedd ar ffurf tair drama newydd:


Gwagle gan Branwen Davies
Man Gwyn Man Draw gan Meic Povey
Marjory gan Caryl Lewis

Dyma benllanw’r Prosiect Cyfarwyddo sy’n cael ei redeg gan gwmni Living Pictures mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru a Sherman Cymru.

Yn Rhwng Dau Fyd, cafodd tri cyfarwyddwr oedd yn mynychu'r cwrs yn 2012 y cyfle i gyfarwyddo drama yr un, a perfformiwyd y cyfan ar un noson.

Y cyfarwyddwyr oedd Ffion Haf, Wyn Mason a Ffion Dafis.

Perfformiwyd Rhwng Dau Fyd yn 2013

10 – 14 MEDI, 2013

Sherman Cymru, Caerdydd

 

Cast

Daf Ceri Murphy
Mari Bethan Mai
Marjory Heledd Gwynn
Tad Geraint Lewis
Cer Lisa Jên Brown
Glyn Owen Arwyn

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwyr:

Ffion Haf

Wyn Mason

Ffion Dafis

Gwybodaeth Ychwanegol

Adolygiad: Lowri Haf Cooke

Clodrestr

Dyma benllanw’r Prosiect Cyfarwyddo sy’n cael ei redeg gan gwmni Living Pictures mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru a Sherman Cymru.

Afal
Rhywfo
Cwpwl
Blanced