Rhinoseros

Mewn pentref tawel, mae rhinoseros yn taranu trwy’r strydoedd. Mae pawb wedi drysu’n llwyr. O ble ddaeth yr anifail arswydus?

The Stage Top 50 Plays 2023

Wales Arts Review's Best of Welsh Theatre 2023

Uchafbwynt Gelfyddydol 2023 BBC Radio Cymru

Uchafbwynt Gelfyddydol 2023 Nation Cymru

★★★★ "A smart Welsh-language revival of Ionesco's classic" - The Stage

★★★★ "Steffan Donnelly's astute, lucid staging... Luxury ensemble casting" - The Guardian

"Yn frawychus o berthnasol" - BBC Radio Cymru

"The event of the year" - Nation Cymru

Mewn pentref tawel, mae rhinoseros yn taranu trwy’r strydoedd. Mae pawb wedi drysu’n llwyr. O ble ddaeth yr anifail arswydus?

Ond, fesul un, caiff holl drigolion y pentref eu hudo gan y drefn newydd a’u trawsnewid i mewn i fwystfilod. Wrth i’r byd a’i bobl newid o’i gwmpas, mae’r arwr annhebygol Bérenger (Rhodri Meilir) yn gafael yn dynn yn ei hunaniaeth ac yn gwrthod ildio – ond beth ydy’r gost o beidio cydymffurfio?

Yn llawn hiwmor annisgwyl a thensiwn hunllefus, mae Rhinoseros yn sylwebu ar gymdeithas, eithafiaeth a sut y gall casineb ledaenu fel feirws. Mor berthnasol nawr ag erioed, daw’r campwaith absẃrd hwn gan Eugène Ionesco i lwyfannau Cymru yn yr addasiad cyntaf i’r Gymraeg gan Manon Steffan Ros ac o dan gyfarwyddyd Steffan Donnelly.

Byddwch yn ofalus – mae’r rhinoserosod yn dod!

Canllaw Oed: 12+
Yn cynnwys iaith gref, themâu aeddfed, taniadau, niwl a goleuadau sy'n fflachio.

Ceir rhestr llawn o'r themâu all beri gofid yn y ddogfen hon.

Dyddiadau’r Daith

Cast

Rhodri Meilir

Bethan Ellis Owen

Dafydd Emyr

Ioan Gwyn

Priya Hall

Eddie Ladd

Glyn Pritchard

Victoria Pugh

 

Tîm Creadigol

Awdur Eugène Ionesco

Addasiad Cymraeg Manon Steffan Ros

Cyfarwyddwr Steffan Donnelly

Cynllunydd Set a Gwisgoedd Cai Dyfan 

Cynllunydd Goleuo Ceri James 

Cynllunydd Sain a Chyfansoddwr Dyfan Jones 

Cyfarwyddwr Llais Nia Lynn

Cyfarwyddwr Symud Catherine Alexander

Gwybodaeth Ychwanegol

Sgyrsiau Ôl-Sioe

Cyfle i glywed mwy am y broses o greu Rhinoseros gyda rhai o'r cast a'r tim creadigol.

25.10.23 | Theatr y Sherman, Caerdydd

01.11.23 | Pontio, Bangor 

Gwybodaeth i'r Gynulleidfa

Gwybodaeth am themâu a sbardunau posib

Review graphic. Text overlaid on a production photo. Text reads Captivating and thoroughly entertaining. Star-studded cast. Institute of Welsh Affairs
Review graphic. Production image of Rhodri Meilir, a white male actor, overlaid with text. 4 star emoticons are placed above text which reads 'Rhodri Meilir is a terrific Berenger', The Stage. Below this there is another 4 stars and text which reads 'A tricking performance', The guardian.
Review graphic. Production image featuring six actors in an office setting. Text on image reads 'technically ambitious and compelling...A fine production' The Guardian. 4 yellow stars are placed below the text.
Review graphic, Production image featuring 5 actors onstage, huddled together as though in shock or to protect each other. Overlaid on the image there are 4 small yellow stars. Below this text reads 'A smart Welsh language revival of Ionesco's classic', The Stage
Review graphic. Production image featuring 6 actors huddled together. With a male actor pouring something from a glass into the mouth of a white woman who is leaning back into the group of people. Overlaid on the image there are 4 small yellow stars and below this, text which reads 'Steffan Donnelly's astute, lucid staging...Luxury ensemble casting'. The Guardian
Review graphic. Production image of Rhodri Meilir. We see his side profile creeping up towards a door. Through the door we see the shadow and a silhouette of a rhino head. Text on the image reads 'Scarily relevant', BBC Radio Cymru

Fideos