Popeth Ar y Ddaear

Cynhyrchiad Frân Wen ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru a Phrifysgol De Cymru.

PARTI OLA’R BYD YM MAES B

Am y tro cynta’ erioed - ac am un noson yn unig - bydd Maes B yn cael ei drawsnewid yn lwyfan theatr byw.

Bydd y cynhyrchiad Popeth ar y Ddaear yn gwahodd cynulleidfa i gamu mewn i fyd yn y dyfodol agos ble mae trychineb catastroffig wedi boddi cymunedau.

Fe ddown ar draws Tom, sy'n aros i glywed a fydd yn derbyn lloches, ac Undeg, sydd angen gwneud penderfyniad dros ei hun a’r babi yn ei bol. Byddwn hefyd yn cyfarfod Malltwen ar ei noson olaf ar y ddaear - ac mae hi’n benderfynol o adael y byd mewn gwell stad.

Ymunwch â ni ym mwrlwm Maes B am barti ola’r byd - un fydd yn codi cwestiynau mawr am ein dyfodol. Mae Popeth ar y Ddaear, sydd yn gyd-gynhyrchiad gan Frân Wen ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru, wedi ei ysgrifennu gan Marged Tudur, Mari Elen, Iestyn Tyne a Lauren Connelly, gyda cherddoriaeth gan Osian Williams (Candelas) a Nico Dafydd yn cyfarwyddo.

Gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru a Phrifysgol De Cymru.

Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru drwy'r Loteri Genedlaethol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Frân Wen.

Maes B
Nos Wener 11 Awst
11pm

Dyddiadau’r Daith

Tîm Creadigol

Dramodwyr Marged Tudur, Mari Elen, Iestyn Tyne a Lauren Connelly
Cyfarwyddwr Nico Dafydd
Cyfansoddwr Osian Huw Williams
Cynllunydd Set a Gwisgoedd Gwyn Eiddior
Coreograffi Matthew Gough
Cynllunydd Sain Sam Jones
Cynllunydd Goleuo Ceri James
Dramatwrg Steffan Donnelly