Parti Priodas

Dyma’ch gwahoddiad i barti priodas Dafydd a Samantha... Ar daith ledled Cymru: Ebrill a Mai 2024

Emynau, tensiynau, a dawnsio ar ben byrddau! Dyma’ch gwahoddiad i barti priodas Dafydd a Samantha… 

Ond pwy arall sy’ ar y rhestr westeion? Mae Lowri yn benderfynol o oroesi diwrnod priodas ei brawd. Ond gyda hwnnw ar drothwy pennod newydd cyffrous yn ei fywyd, ydi dyfodol Lowri a’r fferm deuluol ar fin cael ei chwalu’n rhacs? Mae Idris yn hiraethu am ei hen ffrind gorau ac yn dychwelyd i Lŷn ar gyfer y diwrnod mawr. Ond a fydd cyfrinachau’r gorffennol yn difetha diwrnod pawb?

Yn dilyn llwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd y llynedd, ymunwch gyda ni am wledd o ddrama gomedi gan Gruffudd Owen wedi’i chyfarwyddo gan Steffan Donnelly, ac yn serennu Mared Llywelyn a Mark Henry Davies.

Bydd hwn yn barti i’w gofio!

Bydd capsiynau Cymraeg a Saesneg ar gael yn y perfformiadau yng Nghaerdydd a Gŵyl Gomedi Machynlleth – a bydd Sibrwd, ein ap mynediad iaith, ar gael ym mhob berfformiad arall.

Canllaw Oed: 16+

Yn cynnwys iaith gref, themâu aeddfed, taniadau a goleuadau strôb

Ceir rhestr llawn o'r themâu all beri gofid yn y ddogfen hon.

Dyddiadau’r Daith

 • 20 Ebr 2024
  19.30
  Rhagddangosiad
  Theatr y Sherman, Caerdydd
 • 22 Ebr 2024
  19.30
  Rhagddangosiad
  Theatr y Sherman, Caerdydd
 • 23 Ebr 2024
  19:30
  Sioe fyw
  Theatr y Sherman, Caerdydd
 • 24 Ebr 2024
  19.00
  Noson Westeion
  Theatr y Sherman, Caerdydd
 • 25 Ebr 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Theatr y Sherman, Caerdydd
 • 26 Ebr 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Theatr y Sherman, Caerdydd
 • 29 Ebr 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Ffwrnes, Llanelli
 • 30 Ebr 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Yr Egin, Caerfyrddin
 • 01 Mai 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Theatr Soar, Merthyr Tudful
 • 02 Mai 2024
  19:30
  Sioe fyw
  Theatr Felinfach
 • 05 Mai 2024
  18:00
  Sioe fyw
  Gŵyl Gomedi Machynlleth
 • 07 Mai 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Y Stiwt, Rhosllanerchrugog
 • 08 Mai 2024
  20:00
  Sioe fyw
  Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst
 • 09 Mai 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Pontio, Bangor
 • 13 Mai 2024
  19:30
  Sioe fyw
  Theatr Fach Llangefni
 • 15 Mai 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Galeri, Caernarfon
 • 16 Mai 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Galeri, Caernarfon
 • 17 Mai 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Theatr Derek Williams, Bala
 • 18 Mai 2024
  19.30
  Sioe fyw
  Neuadd Dwyfor, Pwllheli
Cast

Idris Mark Henry Davies

Lowri Mared Llywelyn

Tîm Creadigol

Dramodydd Gruffudd Owen

Cyfarwyddwr Steffan Donnelly

Cynllunydd Set a Gwisgoedd Luned Gwawr

Cynllunydd Golau Jane Lalljee

Cyfarwyddwr Symud Cêt Haf

Cyfansoddwr Sam Humphreys

Clodrestr

Ffotograffi Prif Ddelwedd Kristina Banholzer

Dylunio Graffeg Kelly King Design