Pan Oedd y Byd yn Fach

Gaeaf 1984, ac mae Streic y Glowyr yn ei hanterth. Mae’r esgid yn gwasgu a thensiynau’n uchel wrth i rai ddychwelyd i’r pwll.

Pan Oedd y Byd yn Fach

Gan Siân Summers

 

Gaeaf 1984, ac mae Streic y Glowyr yn ei hanterth. Mae’r esgid yn gwasgu a thensiynau’n uchel wrth i rai ddychwelyd i’r pwll.

Mewn llecyn tawel ymhell o gythrwfl y llinell biced, daw criw o fechgyn ynghyd yn gynnar un bore i ddangos eu cefnogaeth. Ond nid pawb sy’n cael croeso yno y bore hwn, ac mae un weithred dreisgar, ysgytwol yn newid eu bywydau am byth.

Drama gan Sian Summers am frawdgarwch, brad a thyfu’n ddyn.

Teithiwyd Pan Oedd y Byd yn Fach dros Gymru yn Haf 2015

Y DAITH

14 Mai – 20 Mehefin, 2015

Cast

Alun Dyfed Cynan
Garyn Sion Ifan 
Dyfed Ceri Murphy

Billy Berwyn Pearce
Kevin Gareth Pierce

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr Aled Pedrick
Cynllunydd Cordelia Ashwell

Cynllunydd Goleuo Tim Lutkin
Cyfansoddwr Tom Recknell
Cynllunydd Sain Dyfan Jones

Gwybodaeth Ychwanegol

Addas ar gyfer oedran 14+ oherwydd defnydd o iaith gref.

Clodrestr

Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Neuadd Gwyn

Pan Oedd y Byd yn Fach

Un
Ffrindiau
Pabell
Ffrae