Llygoden yr Eira

Mae’r gaeaf wedi cyrraedd ac mae’r eira yn garped ar lawr y goedwig. Gan wisgo’n gynnes, rhuthra blentyn allan i chwarae yn y byd newydd disglair.

Llygoden yr Eira

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo, yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light.

Gyda chefnogaeth Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe.

 

Mae’r gaeaf wedi cyrraedd ac mae’r eira yn garped ar lawr y goedwig. Gan wisgo’n gynnes, rhuthra blentyn allan i chwarae yn y byd newydd disglair.

Ond beth sy’n cuddio’n dawel dan yr eira? Llygoden fach yn cysgu’n sownd. Gan lithro, rolio a chwerthin, mae’r ddau ffrind newydd yn ymgolli gyda’i gilydd yn y byd rhyfeddol hwn.

Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â ni ar antur yn y goedwig hudol. Dyma stori aeafol swynol i blant bach, yn llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae.

Cefnogir y cynhyrchiad hwn gan Awenau, cynllun datblygu cyfarwyddwyr Theatr Genedlaethol Cymru, wedi’i noddi gan gronfeydd coffa Elinor Wyn Roberts a Graham Laker.

 

 

Dyddiadau’r Daith

 • 26 Tach 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Theatr Brycheiniog, Aberhonddu
 • 28 Tach 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe
 • 30 Tach 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Neuadd Dwyfor, Pwllheli
 • 03 Rhag 2019
  14:00
  Perfformaid byw
  Theatr y Grand, Abertawe
 • 04 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Theatr y Grand, Abertawe
 • 08 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Canolfan y Celfyddydau, Aberytwyth
 • 10 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Ffwrnes, Llanelli
 • 12 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Canolfan y Celfyddydau Memo, Y Barri
 • 13 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Canolfan y Celfyddydau Memo, Y Barri
 • 14 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Canolfan Hermon, Sir Benfro
 • 16 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin
 • 17 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin
 • 19 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Neuadd Bodffordd, Ynys Môn
 • 20 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Ysgol Bro Cernyw, Llangernyw
 • 21 Rhag 2019
  14:00
  Perfformiad byw
  Ganolfan Nefyn
Cast

Iwan Garmon

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr: Lee Lyford
Cyfarwyddwr Cyswllt: Ffion Wyn Bowen
Cynllunydd Cyswllt*: Luned Gwawr Evans
*Cynllun set a gwisgoedd yn seiliedig ar gynllun gwreiddiol gan Edwina Bridgeman
Cyfarwyddwr Pypedau: Nikki Warwick
Cynllunydd Sain: Alex Vann
Cynllunydd Goleuo*: Angharad Evans
*Cynllunydd Goleuo Gwreiddiol: George Seal
Gwneuthurwr Pyped: Marc Parrett
Rheolwr Cynhyrchiad: Angharad Mair Davies
Rheolwr Llwyfan: Ffen Evans
Rheolwr Llwyfan Technegol: Angharad Evans

1
2
3
4
5
6

Llygoden yr Eira