Kiki Cymraeg (Perfformiad Sgratsh)

Beth sy’n digwydd pan chi’n cyfuno Dawnsfa a Theatr? Pan mae chwedlau hudolus y gorffennol yn cyfarfod perfformwyr chwedlonol heddiw?

Beth sy’n digwydd pan chi’n cyfuno Dawnsfa a Theatr? Neu pan mae chwedlau hudolus y gorffennol yn cyfarfod perfformwyr chwedlonol heddiw?

Fel rhan o gydweithio cyffrous rhwng Cymuned Dawnsfa Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, bydd Kiki Cymraeg yn cynnwys perfformiadau gair llafar gan yr artistiaid Lauren Morais, Nina Bowers a Leo Drayton, sy’n archwilio’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn cwiar yng Nghymru heddiw. 

Dan gyfarwyddyd Duncan Hallis a Chyfarwyddwr Artistig Theatr Gen, Steffan Donnelly, bydd Llais Cymru, Kwabena 007, yn arwain y noson a bydd perfformiadau gan aelodau Cymuned Dawnsfa Cymru, yn cynnwys Leighton Rees Milan, Supreme Milan, Opulence Milan a Hollywood 007, ochr yn ochr â DJ Raven 007.

Canllaw oed: 14+
Yn cynnwys iaith gref a themau aeddfed, cyfeiriadau at trawsffobia a chywilyddio corfforol, niwl ('haze') a goleuadau'n fflachio. 

Dyddiadau’r Daith

Cast

Cyflwynydd
Kwabena 007

Awduron / Perfformwyr 
Lauren Morais, Nina Bowers + Leo Drayton

Perfformwyr Cymuned Dawnsfa Cymru
Leighton Rees Milan
Supreme Milan
Opulence Milan
Hollywood 007

DJ 
Raven 007

Tîm Creadigol

Awduron
Lauren Morais, Nina Bowers + Leo Drayton

Cyfarwyddwyr
Duncan Hallis + Steffan Donnelly

Clodrestr

Delwedd Marchnata
Myths + Tits

Rhaglen Ddigidol | Kiki Cymraeg