Ie Ie Ie

Mae dau bâr yn dilyn llwybrau eithaf tebyg wrth i’w perthynas ddatblygu. Tan i brofiad un fynd i gyfeiriad hollol wahanol.

Mae dau berson ifanc yn ffansio’i gilydd. Mae ‘na ddau arall sy’n ffansio’i gilydd ‘fyd.

Mae’r ddau bâr yn dilyn llwybrau eithaf tebyg wrth i’w perthynas ddatblygu.

Tan i brofiad un fynd i gyfeiriad hollol wahanol.

Mae Ie Ie Ie yn addasiad Cymraeg o Yes Yes Yes; sioe fyw arobryn gan y gwneuthurwyr theatr o Aotearoa/Seland Newydd, Karin McCracken ac Eleanor Bishop. Gyda Juliette Manon yn cyfarwyddo, mae’r sioe yn cynnwys cyfweliadau gonest gyda phobl ifanc Cymru, perfformiad unigol bachog, a chyfle i’r gynulleidfa gyfrannu. Dyma ddarn o theatr pwysig am brofiadau bywyd go iawn pobl ifanc heddiw sy’n codi cwestiynau hanfodol am berthnasau iach, chwant a chaniatâd.

Cyhoeddiad taith yn fuan

Canllaw oed 14+ (Os hoffech mwy o fanylion am y canllaw oed, cysylltwch a Sian Elin ar sian.elin@theatr.com)

Cast

I'w cyhoeddi

Tîm Creadigol

Gan Eleanor Bishop a Karin McCrack

Cyfarwyddwr Juliette Manon

Gwybodaeth Ychwanegol

Mewn cydweithrediad ag Aurora Nova
Comisiynwyd Ie Ie Ie yn wreiddiol gan Auckland Live

Clodrestr

Delwedd a Dylunio Graffeg Kelly King Design