Gwlad yr Asyn

Nid asyn cyffredin ’mo Ari; cafodd ei magu ar aelwyd glyd gan hen wraig garedig. Ond â hithau bellach yn byw mewn gwarchodfa asynnod rhywle yng Ngorllewin Cymru, mae hi’n dyheu am gael byw eto ymhlith pobl.

Gwlad yr Asyn

gan Wyn Mason

Nid asyn cyffredin ’mo Ari; cafodd ei magu ar aelwyd glyd gan hen wraig garedig. Ond â hithau bellach yn byw mewn gwarchodfa asynnod rhywle yng Ngorllewin Cymru, mae hi’n dyheu am gael byw eto ymhlith pobl. Ar ôl iddi gael ei chludo i gartref newydd arall, mae cyfeillgarwch annisgwyl yn tyfu rhyngddi hi a rebel o asyn afreolus, ac yn sydyn daw’n ymwybodol o’i chaethiwed.

Pan ddaw cyfle i ddianc, tybed a fydd Ari’n mentro drwy’r glwyd agored a mynnu ei rhyddid? Neu a fydd blynyddoedd o gael ei chyflyru gan fodau dynol yn ei dal yn ôl?

Wedi’i gyfarwyddo gan Steffan Donnelly, a gyda cherddoriaeth fyw, dyma gynhyrchiad newydd, llawn hiwmor, dychan a chân, i brocio a swyno cynulleidfaoedd yr haf hwn.

Taith 2021

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
10 + 11 Awst, 8.30pm
Perfformiad BSL ar 11 Awst

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
14 Awst, 7pm (awyr agored)

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, Pwllheli
16 + 17 Awst, 7pm (awyr agored)
Perfformiad BSL ar 16 Awst

Pontio, Bangor
20 + 21 Awst, 7.30pm (awyr agored)

Parc Pen-bre, Llanelli (Theatrau Sir Gâr)
23 + 24 Awst, 7pm (awyr agored)

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
25 + 26 Awst, 7.30pm (awyr agored)

Cast

Ari Gwenllian Higginson

Cerddorion a Chyfansoddwyr Bethan Rhiannon

                                               Sam Humphreys

Tîm Creadigol

Awdur: Wyn Mason

Cyfarwyddwr: Steffan Donnelly

Cyfansoddwyr a Chynllunwyr Sain: Sam Humphreys + Bethan Rhiannon

Cynllunydd Set a Gwisgoedd: Carl Davies

Ymgynghorydd Goleuo: Jasmine Williams

Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Rhian Blythe

Cyfarwyddwr Symud: Matthew Gough

Dramatwrg: Mary Davies

Awdur Sibrwd: Chris Harris

Gweithredydd Sibrwd: Martha Davies

Llais Sibrwd: Annes Elwy

Rheolwr Cynhyrchu: Dyfan Rhys

Rheolwr Llwyfan: Lisa Briddon

Dirprwy Reolwr Llwyfan: Ffion Rebecca Evans

Rheolwr Llwyfan Technegol a Pheiriannydd Sain: Dan Jones

Technegydd Ar Daith: Carwyn Williams

Adeiladwyr y Set: Carl Davies + Laurah Martin

Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain: Cathryn McShane

Gwybodaeth Ychwanegol

Canllaw oed: 13+

Clodrestr

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru ac Os Nad Nawr, mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, a gyda chymorth gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Phrifysgol De Cymru.

Gwlad yr Asyn | Cyfweliadau a mwy

Gwrandewch ar y gerddoriaeth o’r sioe.

Mae Recordiadau Udishido wedi rhyddhau 5 cân sy’n rhan o Wlad yr Asyn,

Gwrandewch ar Spotify, Apple Music, YouTube, YouTube Music, Deezer, Soundcloud, Amazon Music, Tidal, Napster, Yandex, iTunes ac Amazon.