Gwlad yr Asyn

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o ddychwelyd i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni a chyflwyno Gwlad yr Asyn gan Wyn Mason, gyda mynediad i'r perfformiadau am ddim gyda thocyn yr Eisteddfod.

Nid asyn cyffredin ’mo Ari; cafodd ei magu ar aelwyd glyd gan hen wraig garedig. Ond â hithau bellach yn byw mewn gwarchodfa asynnod rhywle yng Ngorllewin Cymru, mae hi’n dyheu am gael byw eto ymhlith pobl. Ar ôl iddi gael ei chludo i gartref newydd arall, mae cyfeillgarwch annisgwyl yn tyfu rhyngddi hi a rebel o asyn afreolus, ac yn sydyn daw’n ymwybodol o’i chaethiwed.

Cyflwynwyd Gwlad yr Asyn yn wreiddiol yn ystod haf 2021, fel cyd-gynhyrchiad rhwng Theatr Genedlaethol Cymru ac Os Nad Nawr. Mae'r dramodydd Wyn Mason, cyd-sylfaenydd Os Nad Nawr, yn hanu o Geredigion ac yn edrych ymlaen at gael rhannu'r cynhyrchiad hwyliog hwn yng Ngheredigion.

"Dw i wrth fy modd y bydd y ddrama o'r diwedd yn cael ei llwyfannu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron: dyna oedd y cynllun gwreiddiol. Dyma'r lleoliad perffaith ar gyfer y stori, ddim yn bell o Aberystwyth, lle mae asynnod yn darparu reidiau ar hyd y traeth, ac o fewn golwg i fryniau Pumlumon, lle hoffen nhw ddianc! Dw i’n edrych ymlaen at weld sut bydd llwyfannu’r ddrama yn Theatr y Maes, lleoliad dan do, yn newid naws y sioe, o gymharu â pherfformiadau awyr agored haf diwethaf."

Cyfarwyddir y ddrama gan Steffan Donnelly, Cyfarwyddwr Artistig newydd Theatr Genedlaethol Cymru. Dyma fydd ei gynhyrchiad cyntaf yn ei swydd newydd ac mae'n edrych ymlaen at weithio unwaith eto gyda'r actor Gwenllian Higginson (Merched Caerdydd, Macbeth, Enid a Lucy, 35 Diwrnod) a’r cyfansoddwyr a’r cerddorion Sam Humphreys a Bethan Rhiannon, o'r band gwerin adnabyddus Calan. Dywedodd Steffan;

‘Roedd croesawu cynulleidfaoedd yn ôl am y tro cyntaf ers cychwyn y pandemig efo Gwlad yr Asyn yn 2021 yn brofiad gwefreiddiol. Dw i mor falch bod cyfle arall i weld y ddrama hon yng nghanol bwrlwm y Steddfod. Dewch i brofi gwledd o gerddoriaeth electro-gwerin byw, awr o stori alegorïol llawn dychymyg a doniolwch, a pherfformiad hudolus Gwenllian Higginson.’

 

 

Dyddiadau’r Daith

Cast

Ari Gwenllian Higginson

Cerddorion a Chyfansoddwyr: Bethan Rhiannon a Sam Humphreys

                                               

Tîm Creadigol

Awdur: Wyn Mason

Cyfarwyddwr: Steffan Donnelly

Cyfansoddwyr a Chynllunwyr Sain: Sam Humphreys + Bethan Rhiannon

Cynllunydd Set a Gwisgoedd: Carl Davies

Ymgynghorydd Goleuo: Ceri James

Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Rhian Blythe

Cyfarwyddwr Symud: Matthew Gough

Dramatwrg: Mary Davies

Awdur Sibrwd: Chris Harris

Gweithredydd Sibrwd: Martha Davies

Llais Sibrwd: Annes Elwy

Rheolwr Cynhyrchu: Dyfan Rhys

Rheolwr Llwyfan: Lisa Briddon

Dirprwy Reolwr Llwyfan: Ffion Rebecca Evans

Rheolwr Llwyfan Technegol a Pheiriannydd Sain: Dan Jones

Technegydd Ar Daith: Carwyn Williams

Adeiladwyr y Set: Carl Davies + Laurah Martin

Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain: Cathryn McShane

Gwybodaeth Ychwanegol

Canllaw oed: 13+