Dyled Eileen

Mae Dyled Eileen yn olrhain hanes Eileen a Trefor Beasley o Langennech a’u brwydr am hawliau yn y Gymraeg.

Dyled Eileen

Addasiad o waith gwreiddiol gan Angharad Tomos.

Mae Dyled Eileen yn olrhain hanes Eileen a Trefor Beasley o Langennech a’u brwdr am hawliau yn y Gymraeg. Mae’r portread twymgalon hwn yn dod â chyfnod cythryblus yr 1950au’n fyw ac yn cofio aberth y cwpwl ifanc a’u brwydr ddi-ildio dros degwch i’r iaith.

Aeth Dyled Eileen ar daith o amgylch Cymru yn 2013,
a perfformiwyd y ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn 2014.

Cast

Rhian Morgan
Ceri Murphy
Caryl Morgan (2013)
Gwenllian Higginson (2014)

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr Elen Bowman
Cynllunydd Alex Eales
Cynllunydd Sain ac AV Dyfan Jones
Cynllunydd Goleuo Elanor Higgins

Dyled Eileen

“Fe ellir achub y Gymraeg. Y mae Cymru Gymraeg eto’n rhan go helaeth o ddaear Cymru ac nid yw’r lleiafrif eto’n gwbl ddibwys. Dengys esiampl Mr a Mrs Beasley sut y dylid mynd ati.”

- Saunders Lewis

Hen ac ifanc
Llythyr
carped
ysbyty
papur