Dwr Mawr Dyfn

Mae merch ifanc o’r enw Tryweryn yn ceisio darganfod beth yn union a’i denodd hi at lan y llyn am y tro olaf.

Dwr Mawr Dyfn 

Mae merch ifanc o’r enw Tryweryn yn ceisio darganfod beth yn union a’i denodd hi at lan y llyn am y tro olaf.

Mae ail-fyw’r atgofion, y cyfrinachau a’r celwydd yn deffro ysbrydion tywyll ei gorffennol – a dyma ddarganfod y gwir ynglŷn â’r hyn a ddigwyddodd dan y tonnau oer.

Dechrau’r daith yw boddi Tryweryn.

Drama fuddugol Y Fedal Ddrama, Eisteddfod Sir Ddinbych a’r Cyffiniau, 2013

Perfformiwyd yn y Cwt Drama, Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014

Cast

Lowri Gwynn
Huw Llŷr
Victoria Pugh
Manon Wilkinson

Tîm Creadigol

Awdur- Glesni Haf Jones
Cyfarwyddwr- Sara Lloyd

Clodrestr

Cyd-gynhyrchiad Sherman Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Rhan o gyfres AMRWD Sherman Cymru.

 

Manon
Gwely
Tryweryn
Siarad