Drws Agored Ar Daith

Aeth ein Cyfarwyddwr Artistig newydd Steffan Donnelly ac aelodau eraill o’r tim ar daith i leoliadau ledled Cymru i gwrdd â gweithwyr creadigol o bob math ar ddechrau 2023.

Am y tro cyntaf eleni, fe wnaethon ni alw ar artistiaid a gweithwyr creadigol llawrydd Cymru i ddod draw am sgwrs gydag aeoldau ein tim creadigol...

Aeth ein Cyfarwyddwr Artistig newydd Steffan Donnelly ac aelodau eraill o’r tim i leoliadau ledled Cymru i gwrdd a phobl creadigol o bob math! Roedd yn gyfle am sgwrs anffurfiol i fownsio a thrafod syniadau ar y cyd, a holi cwestiynau i'n gilydd.  

Hwn oedd y tro cyntaf i’n cynllun Drws Agored – sy’n croesawu unrhyw un sydd â diddordeb mewn creu theatr yn y Gymraeg – fynd ar daith. Sefydlwyd y cynllun yn ddigidol yn wreiddiol yn ystod y cyfnod clo yn 2020 fel ffordd o gysylltu ag artistiaid ledled Cymru.

24.01.2023 - 24.03.2023

Theatr Clwyd Yr Wyddgrug

Yr Egin Caerfyrddin

Zoom/Teams Sesiynau Rhithiol

Theatr y Sherman Caerdydd

Galeri Caernarfon