Drws Agored Ar Daith

Yn galw artistiaid a gweithwyr celfyddydol Cymru! Ffansi sgwrs?  Bydd ein Cyfarwyddwr Artistig newydd Steffan Donnelly ac aelodau eraill o’r tim yn mynd i leoliadau ledled Cymru i gwrdd â chi dros y cyfnod nesaf.

Yn galw artistiaid a gweithwyr celfyddydol Cymru! Ffansi sgwrs? 

Bydd ein Cyfarwyddwr Artistig newydd Steffan Donnelly ac aelodau eraill o’r tim yn mynd i leoliadau ledled Cymru i gwrdd â chi dros y cyfnod nesaf. Dyma gyfle am sgwrs anffurfiol i bownsio a thrafod syniadau ar y cyd, a holi cwestiynau i'n gilydd.  

Dyma’r tro cyntaf i’n cynllun Drws Agored – sy’n croesawu unrhyw un sydd â diddordeb mewn creu theatr yn y Gymraeg – fynd ar daith. Sefydlwyd y cynllun digidol yn ystod y cyfnod clo yn 2020 fel ffordd o gysylltu ag artistiaid ledled Cymru. 

Mae croeso cynnes i bawb – ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr i’ch gweld chi! 

Mae'r holl ddyddiadau a lleoliadau isod.

I drefnu sgwrs, cwblhewch y ffurflen hon neu mae croeso i chi ebostio gavin.richards@theatr.com

Dyddiadau’r Daith

 • 24 Ion 2023
  9:30 - 17:00
  Drws Agored Ar Daith
  Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
 • 14 Chw 2023
  09:30 - 17:00
  Drws Agored Ar Daith
  Y Llwyfan, Caerfyrddin
 • 16 Chw 2023
  09:30 - 13:00
  Drws Agored Ar Daith
  Sesiynau Digidol (drwy Teams neu Zoom)
 • 06 Maw 2023
  09:30 - 17:00
  Drws Agored Ar Daith
  Theatr y Sherman, Caerdydd
 • 20 Maw 2023
  09:30 - 13:00
  Drws Agored Ar Daith
  Sesiynau Digidol (drwy Teams neu Zoom)
 • 24 Maw 2023
  09:30 - 17:00
  Drws Agored Ar Daith
  Galeri, Caernarfon

Cwblhewch y ffurflen isod i drefnu sgwrs