Newyddion 22/05/2024

Cyhoeddi Sgript Parti Priodas | Ar werth nawr

Poster image of Mared Llywelyn and Mark Henry for parti priodas. They are dressed formally in a suit and bridesmaid dress, but Mared has muddy wellingtons on. Around them, balloons, confetti, roses and other party decorations are strewn. Both look directly in front of them and neither are smiling

2 actor ar eu gorau, 20 perfformiad ar draws 11 theatr, 1 gŵyl gomedi, ac 1 clwb rygbi. Ychwanegwch mwy na 2,300 o gynulleidfa at hynny, a dyna'r cynhwysion ar gyfer Parti Priodas perffaith!

Ydi, mae’r diwedd wedi dod, ac ar y penwythnos aethom draw i Bwllheli am berfformiadau olaf taith Parti Priodas, gwledd o ddrama gomedi fydd yn aros yng nghof cynulleidfaoedd am amser hir i ddod. Pleser oedd cael gorffen y daith yng ngwir gartref drama Gruffudd Owen, ar arfordir Cymru ym Mhen Llŷn.

Efallai i’r llenni gau am y tro olaf, ond mae cyfle o hyd i chi fwynhau’r ddrama arbennig hon. Mewn cydweithrediad â Sebra, cyhoeddwyd y sgript ym mis Ebrill i gyd-fynd â’r daith genedlaethol ac fe’i ddewiswyd fel Llyfr y Mis gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer mis Mai.

Meddai’r dramodydd Gruffudd Owen:

"Dwi wrth fy modd bod Sebra wedi cyhoeddi sgript y ddrama i gyd-fynd â thaith y Theatr Genedlaethol. Gobeithio y bydd darllenwyr yn mwynhau’r ddrama-gomedi hon am gariad, perthyn, a dawnsio ar ben byrddau."

Mared Llywelyn and Mark Henry Davies in Parti Priodas. Mared is a young white woman with brown hair. She wears a pink bridesmaid dress. Mark is a young white, bald man wearing a black suit and tie. The set consists of a white drape background, and stacked crates topped with wedding paraphernalia with objects and there is an archway decorated with flowers. Mark is throwing confetti. He smiles and looking at the confetti. Mared is looking up at the confetti with eyes wide, smiling.

Ry’n ni fel cwmni yn falch iawn o gydweithio gyda Sebra, sy’n cyhoeddi llenyddiaeth fodern sy’n diddanu. Mae Gwennan Evans, Golygydd Creadigol a Rheolwr Rhaglen Gyhoeddi Sebra, yn rhannu ein balchder o’r bartneriaeth yma rhwng y ddau gwmni:

"Rydyn ni mor falch i gydweithio ar y prosiect yma. Bydd sgript y ddrama yn adnodd pwysig ar gyfer cynhyrchwyr ac actorion y dyfodol ac yn sicrhau bod y gwaith ar gael ar gof a chadw."

Felly, os na wnaethoch chi ddal y sioe ar daith (neu os hoffech ail-ymweld â’r ddrama ar ôl mwynhau’r perfformiad llwyfan), gallwch ymuno yn yr hwyl a phrynu’ch copi trwy wefan Sebra nawr.

Ry’n ni’n edrych ‘mlaen at weld detholiadau o’r ddrama mewn cystadleuaethau ymgom a monologau yn yr Eisteddfod am flynyddoedd i ddod!