Newyddion 05/04/2023

Cartref newydd i Theatr Gen

Image of a large office building in the sun. There are hundreds of window panels, and we can see some office furniture through the windows. The sky is blue and there is green grass patches in front of the building.

Mae Theatr Gen wedi symud i gartref newydd yng Nghanolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin! 

Yn dafliad carreg i ffwrdd o’n cyn-gartref yn Y Llwyfan, ry’n ni’n falch iawn o ddechrau pennod newydd i'r cwmni ac ymuno â’r gymuned o gwmnïau creadigol yn yr adeilad arbennig hwn. 

Mae’r newid mawr hwn yn mynd law yn llaw ag ymdrech i gyflawni ein gwaith mewn ffyrdd mwy cynaliadwy a lleihau ôl-troed carbon y cwmni.  Ein nod yw bod yn sefydliad sero net erbyn 2030, yn unol â tharged Sector Gyhoeddus Llywodraeth Cymru. Mae ymgartrefu yn yr Egin yn gam mawr tuag at gyrraedd y nod hwn oherwydd cymwysterau gwyrdd yr adeilad, sydd wedi cyrraedd safon Ardderchog BREEAM. Mae’r swyddfa newydd agored hefyd yn cynnig gofod cydweithio gwerthfawr i ni, sy’n gweddu i batrymau gwaith hybrid ein tîm yn sgil y pandemig. 

Image of a large office building in the sun from a side-facing angle. It is a very long building, and is not too wide. It has a very modern feel. There are hundreds of window panels, and we can see some office furniture through the windows. The sky is blue and there is green grass patches in front of the building.

Wrth gwrs, wrth bacio’n swyddfeydd yn y Llwyfan ar ôl 15 mlynedd, daethom o hyd i dipyn o drysorau, yn cynnwys sgriptiau o gynyrchiadau’r gorffennol sydd wedi cael eu rhannu gydag ysgolion a llyfrgelloedd ledled Cymru, a hefyd hen bropiau a gwisgoedd fydd yn cael eu hail-bwrpasu ar gyfer ein cynyrchiadau nesaf. 

Diolch o galon i bawb yn yr Egin am y croeso cynnes. Ry’n ni’n edrych ymlaen i’r dyfodol wrth setlo yn ein cartref newydd a methu aros i groesawu artistiaid, cwmniau a chydweithwyr  – os ‘chi yn yr Egin, dewch draw i ddweud helo.  

Eisiau darllen mwy am ein hymrwymiad i gynaliadwyedd a’r amgylchedd? Ewch i'n tudalen Cynaliadwyedd.