Prosiectau

Ein gweledigaeth fel cwmni yw rhoi theatr Gymraeg wrth galon Cymru, ac mae hynny’n golygu rhoi cyfle i bobl o bob cefndir ac o bob oedran gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol a dylanwadu ar y gelfyddyd sy’n cael ei chreu.

Mae ein prosiectau cyfranogi a datblygu sgiliau yn rhan annatod o’n gwaith fel cwmni. Dyma’n prosiectau diweddaraf: