Tseina

Wyn Mason yn cynrychioli Theatr Genedlaethol Cymru yn y ddirprwyaeth ddiwylliannol ffurfiol gyntaf o Gymru i Tsieina

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi trefnu’r ddirprwyaeth ddiwylliannol ffurfiol gyntaf o Gymru i Tsieina fel rhan o Daith Fasnach Llywodraeth Cymru dan arweiniad Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet ar faterion yr Economi a Seilwaith. Aeth y grŵp i Shanghai ddydd Sadwrn 18 Chwefror, a byddant yn teithio i Beijing a Hong Kong yn ystod yr wythnos. Nod y daith yw hyrwyddo gwaith, partneriaethau a chyfleoedd dysgu newydd, a chyfnewid arddangosfeydd a pherfformiadau rhwng y ddwy wlad. Darllen mwy…

Macbeth - Theatr Genedlaethol Cymru. Photo by Mark Douet _31B4361

Profiad gwaith gwisgoedd Macbeth

Mae Sarah Burge yn artist lleol i Gaerffili ac wedi bod ar brofiad gwaith gyda’r tîm gwisgoedd ar gynhyrchiad Macbeth. Mae wedi bod yn cadw dyddiadur o’i phrofiad yn gweithio ar y cynhyrchiad ar ei blog. Darllenwch ei phrofiad yma. Darllen mwy…

CastellCaerffili1

Creu Profiadau Chwedlonol ar Safleoedd Cadw

Fy enw i yw Ffion Reynolds, dwi’n gweithio i Cadw, a dwi wedi bod yn edrych ar ôl tîm cynhyrchu Macbeth yng Nghastell Caerffili. Fy swydd gyda Cadw yw i greu rhaglen gyhoeddus o brofiadau anhygoel ar gyfer ymwelwyr yn ein safleoedd ar draws Cymru, o arddangosfeydd celf i sinema awyr agored, a prosiectau awyr agored anhygoel, fel cynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth yng Nghastell Caerffili. Darllen mwy…

Sion Eifion#1

Cymeriadu Shakespeare

Fe allech ddweud mai’r her fwyaf sydd gen i fel actor yng nghynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth, ydi’r ffaith mod i’n chwarae pedair rhan wahanol (yn cynnwys un o’r gwrachod). Darllen mwy…

Ffion Davis#2

Cyhoeddi Cast Llawn Macbeth

Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi cast cynhyrchiad uchelgeisiol a chyffrous nesaf y cwmni, sef Macbeth. Bydd y cwmni’n cyflwyno’r ddrama, sy’n gyfieithiad newydd gan y diweddar Athro Gwyn Thomas, cyn Fardd Cenedlaethol Cymru, yng Nghastell Caerffili ym mis Chwefror 2017. Bydd y cynhyrchiad hefyd yn cael ei ddarlledu’n fyw i ganolfannau ledled Cymru, fel rhan o fenter newydd Theatr Gen Byw. Mae’r cynhyrchiad yn ddigwyddiad allweddol wrth i Cadw ddathlu Blwyddyn y Chwedlau yn 2017.

Darllen mwy…

Noson Gyntaf Clwb Drama

Neithiwr oedd noson gyntaf ein Clwb Drama a, wir i chi, does dim teimlad gwell yn y byd na gweld plentyn bach yn gwenu’n braf wrth ddod mewn i ystafell ymarfer, yn barod i ddysgu, sgwrsio a datblygu.

Darllen mwy…