clwb drama

Clwb Drama ar daith

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Clwb Drama Theatr Genedlaethol Cymru a Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr yn teithio i ysgolion cynradd y cylch ac yn cyflwyno gweithdai theatr dan arweiniad Siân Elin Williams, un o arweinwyr y Clwb. Edrychwn ymlaen at gyfarfod disgyblion y sir a dod â byd y theatr i’r ystafell ddosbarth. Mae croeso i ysgolion y cylch gysylltu â Gwawr Williams, Swyddog Datblygu’r fenter, os ydynt yn dymuno trefnu gweithdy.

Darllen mwy…

25Apr2017_Y-TWR-WYTHNOS-3_0060

Blog y Cyfarwyddwr: Y Tŵr – Wythnos 4

Y dyddiau olaf yn yr ystafell ymarfer…

Mae’r wythnos olaf yn yr ystafell ymarfer bob amser yn gyfnod difyr, yn enwedig gyda gwaith newydd – dod â’r cyfan at ei gilydd, cofio beth rydyn ni wedi’i wneud (dyw hyn ddim wastad yn hawdd pan mae ’na gymaint o fanylion i’w hystyried), cofio pob gair a phob nodyn (fel uchod) a siapio’r cyfan i ffurfio drama sy’n llifo’n gyson. Darllen mwy…

clwb drama 2

Chwerthin plentyn mewn ystafell ymarfer

Chwerthin plentyn mewn ystafell ymarfer

Dyma gerdded i mewn i’r ystafell ymarfer neithiwr i lond bol o chwerthin a gwenu.  A dyma feddwl, dyma yn union pam cychwyn y Clwb Drama, i blant yr ardal gael mwynhau theatr, i’r plant gael teimlo’n gartrefol mewn theatr, yn hyderus i greu, ac i ddatblygu a dysgu. Darllen mwy…

cer i greu llun

Penwythnos Cer i Greu

Mwynhau’r celfyddydau ar ddiwrnod braf o wanwyn.

Ar ôl bod yn paratoi ar gyfer diwrnod Cer i Greu 2017 am ychydig wythnosau, daeth Ebrill yr 8fed a’i haul braf i ’nghyfarfod yng Nghaerfyrddin. Gyda brechdan bacwn yn fy llaw, a sgidia melyn am fy nhraed, es i gyfarfod Rhydian i nôl hanner y car a’i gludo’n ofalus i ganol dref Gaerfyrddin. Roedd sawl pen yn troi i sbio ar yr hanner car glas, Rhyds a finnau.

Darllen mwy…

Y_Twr_-_Dydd_1_-_argraffu1_20[1]

Blog y Cyfarwyddwr: Y Tŵr – Wythnos 1

Mae wythnos gyntaf ymarferion Y Tŵr wedi bod yn gyfnod cyffrous iawn.

Mae’r broses o gymryd opera newydd o’r dudalen i’r llwyfan am y tro cyntaf yn gallu bod yn un llawn pryder: a fydd hi’n gweithio ar y llwyfan, y tu hwnt i weledigaeth y cyfansoddwr, yr awdur a’r comisiynydd? A fydd y gerddoriaeth yn dod â’r testun yn fyw mewn ffordd ddeinamig, ystyrlon? A fydd y syniadau cynhyrchu a’r dylunio’n gweithio gyda darn nad oes neb eto wedi’i glywed? Ac yn y blaen . . . Darllen mwy…