Uwch Swyddog Gweithrediadau
Dyma rôl newydd fydd yn rhoi cyfle i chi ddatblygu a gweithredu ein prosesau mewnol ac allanol er mwyn sicrhau ein gweledigaeth o roi theatr Gymraeg wrth galon Cymru.

Ry’n ni’n chwilio am Uwch Swyddog Gweithrediadau i ymuno â’r cwmni.

Dyma rôl newydd fydd yn rhoi cyfle i chi ddatblygu a gweithredu ein prosesau mewnol ac allanol er mwyn sicrhau ein gweledigaeth o roi theatr Gymraeg wrth galon Cymru. Pwrpas y swydd hon yw i ymgymryd â thasgau sy’n ymwneud yn bennaf ag adnoddau dynol, ond hefyd gyda rheoli asedau a chynnal systemau gweinyddol y cwmni.

Mae’r cwmni’n anelu at fod mor gynhwysol â phosib, gan sicrhau ein bod yn cynnig cyfleoedd i bobl o bob cefndir ac o bob oedran, ac mae lles pobl yn holl bwysig i ni. Rydym felly yn edrych am berson sy’n rhannu’r gwerthoedd yma, yn enwedig gan y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar faterion adnoddau dynol, yn cynnwys recriwtio a gofalu am les staff.

Yn y rôl hon, byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol. Ry’n ni’n edrych am berson sy’n ymfalchïo mewn creu a gweithredu systemau a phrosesau mor effeithiol â phosib, sy’n barod i gynnig syniadau am sut i wella’r ffordd ry’n ni’n gweithio, ac yn rheoli eu gwaith eu hunain yn effeithiol.

Cyflog: £23,710 (£29,345 pro rata)

Cyfnod: Parhaol

Oriau: Rhan amser (30 awr yr wythnos)

Am fwy o wybodaeth am y swydd a’r cwmni, darllenwch y pecyn recriwtio isod.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd – neu i drafod unrhyw rwystrau’n eich atal rhag ymgeisio - cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar angharad.leefe@theatr.com neu or 07903 842554.

Dyddiad cau: 10 Ionawr 2022 1pm

Cyfweliadau: 25 Ionawr 2022