Galwad am gyplau

Wyddoch chi, ein bod ni, ar gyfartaledd, yn treulio dros 33 o flynyddoedd o’n bywydau yn y gwely!

Mae Elen Mair Thomas y chwilio am gyplau sydd yn siarad Cymraeg (rhai newydd a rheiny sydd wedi bod gyda'i gilydd am gyfnodau gwahanol)  i gymryd rhan mewn sgwrs er mwyn datblygu drama newydd gair-am-air o’r enw ‘Gwely’.

Mae gan Elen ddiddordeb arbennig mewn siarad â pharau sydd wedi bod gyda’i gilydd ers dros 40 mlynedd a mwy.

Bydd y sgwrs yn anelu i fod yn un hwyliog, a bydd Elen yn holi cwestiynnau am bob agwedd ar fywyd sydd yn ymwneud mewn rhyw ffordd neu’i gilydd â’r gwely; er enghraifft, , rhoi genedigaeth, marwolaeth, cysgu, salwch, rhyw, gwaith... a beth bynnag arall mae pobl yn ei wneud yn, neu’n ei gysylltu â’r gwely.

Bydd y sgyrsiau’n cael eu cynnal, fesul cwpl, ar Zoom dros yr wythnosau nesaf.

Bwriad Elen yw datblygu cynhyrchiad theatr sy’n defnyddio union eiriau pobl i archwilio pob agwedd ar y dodrefnyn neu’r celficyn hynod hwn - y gwely.

 

Cysylltwch ag Elen ar elenthomas@hotmail.co.uk neu ffoniwch 07817 743955 am sgwrs.