Fy enw i yw Macx a fi yw’r Intern Codi Arian, fel rhan o Interniaeth Celf a Busnes Cymru.

Ar ôl graddio gyda BA mewn Dylunio a Chynhyrchu Theatr o Brifysgol Y Drindod Dewi Sant mae gen i amrywiaeth o ddiddordebau o fewn y byd theatr ond yn arbennig technoleg, adeiladwaith a rheoli (dwi’n joio Darlun CAD neu daenlen!).

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643207