Carys ydw i, a dwi’n gweithio fel Swyddog Marchnata i Theatr Genedlaethol Cymru. Ar ôl graddio gyda gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor, dwi wedi gwirioni’n lân fy mod i’n cael gweithio ym myd y theatr yng Nghymru. Dwi wastad yn barod i drio profiadau newydd, ac yn awyddus am bob antur sy’n cyflwyno’i hun – gan gynnwys ceisio teithio i bob cwr o’r byd.

Manylion cyswllt

+44(0)1267 643190 | +44(0)7908 439417