Wylfa B – Y Ffars yn parhau! gan Robat Idris

Ers degawd a mwy, clywsom y diwn gron gan wleidyddion y Fam Ynys ar bob lefel – Cyngor Sir, Cynulliad a San Steffan – fod rhaid cael Wylfa B.  Dyma sail strategaeth economaidd Ynys Môn.  Pam y gefnogaeth gibddall gan ein gwleidyddion?

Sut ar wyneb y ddaear fedra ni fod mor wirion a dadlau efo’r doethion?  Ydw i’n ffŵl yn gwrthwynebu Wylfa B? Darllen mwy…

25Apr2017_Y-TWR-WYTHNOS-3_0060

Blog y Cyfarwyddwr: Y Tŵr – Wythnos 4

Y dyddiau olaf yn yr ystafell ymarfer…

Mae’r wythnos olaf yn yr ystafell ymarfer bob amser yn gyfnod difyr, yn enwedig gyda gwaith newydd – dod â’r cyfan at ei gilydd, cofio beth rydyn ni wedi’i wneud (dyw hyn ddim wastad yn hawdd pan mae ’na gymaint o fanylion i’w hystyried), cofio pob gair a phob nodyn (fel uchod) a siapio’r cyfan i ffurfio drama sy’n llifo’n gyson. Darllen mwy…