Pentref Drama

Canolbwynt yr holl weithgareddau drama ar lwyfan a sgrin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Y Pentref Drama ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yw canolbwynt yr holl weithgareddau drama yn ystod y brifwyl. Mae Theatr Genedlaethol Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â’r Eisteddfod i lunio rhaglen y Pentref Drama, sy’n cynnwys Theatr y Maes, y Cwt Drama, Caffi’r Theatrau a Sinemaes.

Mae’r cwmnïau cynhyrchu a’r cwmnïau theatr Cymraeg i gyd yn dod at ei gilydd i gydweithio i redeg Caffi’r Theatrau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Yma cewch baned a chyfle i ymlacio mewn awyrgylch anffurfiol, a chyfle i glywed mwy am gynlluniau cyffrous y gwahanol gwmnïau. Bydd digon yno i ddiddanu’r plant, gyda chyfle i wisgo i fyny!

4 – 12 Awst, 2016

Canolbwynt yr holl weithgareddau drama ar lwyfan a sgrin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.