Llygoden yr Eira

Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â ni ar antur yn y goedwig hudol. Dyma stori aeafol swynol i blant bach, yn llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae.

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno

Llygoden yr Eira

Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company

 

Mae’r gaeaf wedi cyrraedd ac mae’r eira yn garped ar lawr y goedwig. Gan wisgo’n gynnes, rhuthra blentyn allan i chwarae yn y byd newydd disglair.

Ond beth sy’n cuddio’n dawel dan yr eira? Llygoden fach yn cysgu’n sownd. Gan lithro, rolio a chwerthin, mae’r ddau ffrind newydd yn ymgolli gyda’i gilydd yn y byd rhyfeddol hwn.

Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â ni ar antur yn y goedwig hudol. Dyma stori aeafol swynol i blant bach, yn llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae.

 

Yn dilyn taith llwyddiannus, mae Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn edrych ymlaen i wahodd plant Cymru i gamu mewn i fyd hudolus Llygoden yr Eira unwaith eto.

Dyddiadau’r Daith

Cast

Iwan Garmon 

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr: Lee Lyford

Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Ffion Wyn Bowen

Cynllunydd set / gwisgoedd: Luned Gwawr Evans

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn addas i blant 7 oed ac o dan

Clodrestr

Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company

Llygoden yr Eira