Ydych chi’n hoffi sgwennu? Oes gennych chi ddawn am ddweud stori, creu cymeriadau diddorol neu farddoni? Mae Theatr Genedlaethol Cymru, Urdd Gobaith Cymru a S4C yn lansio Cynllun Dramodwyr Ifanc i bobl 17 – 25 oed, er mwyn meithrin y genhedlaeth nesaf o ddramodwyr Cymraeg.

Bydd ein Cynllun Dramodwyr Ifanc yn rhoi cyfle i chi ddysgu a datblygu gydag arbenigwyr o fyd y theatr a’r teledu. A bydd cyfle digynsail, hyd yn oed, i un aelod ddod yn Ddramodydd Preswyl Ifanc gyda Theatr Gen.

Ry’n ni’n chwilio am leisiau newydd a ffres ac mae croeso cynnes i bawb. Does dim angen profiad blaenorol o sgriptio, dim ond yr uchelgais i ysgrifennu drama a’r awydd i ddysgu a datblygu’ch gwaith.

I gofrestru, anfonwch ddarn ysgrifenedig, cyflwyniad fideo neu recordiad llais, sy’n egluro pam eich bod yn dymuno cymryd rhan yn y cynllun, at creu@theatr.com erbyn 22 Ionawr 2021. Gall eich darnau ysgrifenedig fod hyd at 300 o eiriau a’ch fideos neu recordiadau llais fod hyd at 3 munud o hyd. Bydd hefyd angen cynnwys y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb, sydd ar gael i’w lawrlwytho isod.

Cynllun i bobl ifanc rhwng 17 a 25 oed yw hwn. Ond mae croeso i chi hefyd ymgeisio os ydych chi ym Mlwyddyn 12 ar hyn o bryd, ac felly’n troi’n 17 oed erbyn diwedd mis Awst 2021.

Cynllun cyfrwng Cymraeg yw hwn, ond ry’n ni’n awyddus i gefnogi a chynorthwyo unrhyw un sy’n teimlo diffyg hyder yn yr iaith. Ry’n ni hefyd wedi ymrwymo i wneud y cynllun hwn yn hygyrch i bawb ac mae hynny’n golygu trefniadau gwahanol i wahanol unigolion. Felly plis cysylltwch â ni i drafod eich gofynion. Does dim angen i ymgeiswyr fod yn aelodau o’r Urdd – ond bydd angen ymuno er mwyn cystadlu ar gyfer unrhyw gystadleuaeth cyfansoddi yn Eisteddfodau’r dyfodol.

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

Bydd angen cwblhau a dychwelyd y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb isod wrth gofrestru

Mae’r Cynllun Dramodwyr Ifanc yn brosiect ar y cyd rhwng Theatr Genedlaethol Cymru, Urdd Gobaith Cymru a S4C. Gallwch ddarllen mwy am y bartneriaeth hon fan hyn.

Mae’r cynllun hwn yn rhan o raglen ehangach o waith datblygu sgiliau i bawb o bob oed gan Theatr Genedlaethol Cymru. Byddwn ni’n cyhoeddi rhagor o wybodaeth yn fuan.