Ydych chi’n hoffi sgwennu? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dweud stori, neu mwynhau darllen stori neu gwylio drama yn y theatr, ar deledu neu ffilm? Mae ein Cynllun Dramodwyr Ifanc yn gynllun ysgrifenu cenedlaethol blynyddol i bobl 17 – 25 oed, ac syn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu sgiliau sgwennu. 

Gyda chefnogaeth yr Urdd, S4C a BBC Studio, cewch gyfle i ddysgu a datblygu gydag arbenigwyr o fyd y theatr a’r teledu. Y gobaith yw byddwch chi’n cyflwyno dramaarn o waith ar gyfer cystadleuaeth Medal Ddrama’r Urdd a bydd yr enillydd yn dod yn Ddramodydd Preswyl Ifanc am flwyddyn gyda Theatr Gen. 

Mae croeso cynnes i bawb. Does dim angen profiad blaenorol o sgriptio, dim ond awydd i sgwennu’n greadigol a datblygu’ch gwaith. 

I gofrestru am le, anfonwch ddarn ysgrifenedig, cyflwyniad fideo neu recordiad llais, sy’n egluro pam eich bod yn dymuno cymryd rhan yn y cynllun, at creu@theatr.com erbyn 23 Rhagfyr 2022, fel ein bod yn gallu dysgu ychydig amdanoch chi. Gall eich darnau ysgrifenedig fod hyd at 300 o eiriau a’ch fideos neu recordiadau llais fod hyd at 3 munud o hyd. Bydd hefyd angen cynnwys y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb, sydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Cynllun i bobl ifanc rhwng 17 a 25 oed yw hwn, ond mae croeso i chi hefyd ymgeisio os ydych chi ym Mlwyddyn 12 ar hyn o bryd, ac felly’n troi’n 17 oed erbyn diwedd mis Awst 2023. 

Cynllun cyfrwng Cymraeg yw hwn, ond ry’n ni’n awyddus i gefnogi a chynorthwyo unrhyw un sy’n teimlo diffyg hyder yn yr iaith Gymraeg. Ry’n ni hefyd wedi ymrwymo i wneud y cynllun yn hygyrch i bawb ac mae hynny’n golygu trefniadau gwahanol i wahanol unigolion. Felly plis cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.  

 

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb

1.	Screenshot of a Zoom call with 9 individuals. Everyone has their camera on, and all participants apart from one are young people. One of the participants is a man older than the rest, he has his mouth open mid-conversation.
2.	Screenshot of a Zoom call with 9 individuals. Everyone has their camera on and all participants are young people. One man is wearing a headset and has mouth open mid-conversation.
3.	Screenshot of a Zoom call with 9 individuals. Everyone has their camera on and all participants are young people except one middle-aged woman. Everyone is smiling with their mouths open apart from the older woman who has her mouth open mid-conversation.
4.	Screenshot of a Zoom call with 9 individuals. Everyone has their camera on, and all participants apart from one are young people. One of the participants is a man older than the rest, he has his mouth open mid-conversation.
5.	Screenshot of a Zoom call with 9 individuals. All participants have their cameras on and are young people. One woman has her mouth open mid-conversation.
6.	Screenshot of a Zoom call with 9 individuals. Everyone has their camera on and all participants are young people apart from one woman older than the rest. She has her mouth open mid-conversation.

Rhiannon Williams - Dramodydd Preswyl Ifanc Theatr Gen 2021/22