Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn ymateb i’r her o greu gwaith dramatig gwreiddiol mewn cyfnod o ymbellhau cymdeithasol gyda Creu Ar-lein, sef cyfres o ddramâu neu gyflwyniadau theatraidd gwreiddiol i’w rhannu ar gyfryngau digidol, a pharhad o’i waith datblygu artistig ond gan ddefnyddio cyfryngau digidol. Er mwyn cynnig cyflogaeth i artistiaid yn y cyfnod heriol ac ansicr hwn, ac er mwyn cynnal gweithgaredd dramataidd pan fo’n theatrau ar gau, mae Theatr Genedlaethol Cymru yn gweithio gyda nifer o bartneriaid yn y sector gelfyddydol a’r diwydiannau creadigol er mwyn cyflwyno rhaglen gynhwysfawr ac amrywiol.

CC Bydd Capsiynau Caeedig yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gael yn achos rhai o’r dangosiadau hyn, ac mae modd dilyn cyfarwyddiadau i osod y Capsiynau Caeedig ar gael yma.

Comisiynau Digidol Newydd

Rydym yn falch iawn o weithio ar y cyd â’r tîm yn National Theatre Wales, ac mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales a BBC Arts, wrth gomisiynu artistiaid theatr Cymru i greu theatr fyw ar blatfformau digidol yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud.

Gwahoddwyd artistiaid theatr Cymru i greu ymatebion dyfeisgar a chyffrous i’r her hon ac i helpu cynulleidfaoedd, cymunedau a’u gwneuthurwyr theatr ddod at ei gilydd er ein bod ni ar wahân. Dyma gyfle i artistiaid theatr Cymru ddod o hyd i ymatebion arloesol, cyffrous a dynol i’r her hon ac i helpu cynulleidfaoedd, cymunedau a’u gwneuthurwyr theatr i ddod at ei gilydd tra byddwn i gyd yn cael ein cadw ar wahân.

 

Dramâu Micro

Yn y bartneriaeth gyntaf hon o’i math, rydym ni, BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw yn cydweithio i greu Dramâu Micro, sef cyfres o ddramâu byrion i’w cyhoeddi ar blatfformau digidol.

Mae’r dramâu – sy’n para hyd at 5 munud yr un – wedi’u hysgrifennu gan rai o aelodau ein Grŵp Dramodwyr Newydd ac yn gyfle iddyn nhw ddatblygu eu crefft trwy arbrofi gyda’r cyfrwng digidol.

 

Sgidie, Sgidie, Sgidie

Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth ag Eisteddfod yr Urdd i gyflwyno darlleniad o’r ddrama gipiodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd y llynedd.

Sgidie, Sgidie, Sgidie gan Mared Roberts oedd y ddrama fuddugol yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019, ac, mewn partneriaeth ag Eisteddfod yr Urdd, rydym wedi mynd ati i greu cyflwyniad o’r ddrama i’w ddarlledu yn ystod Eisteddfod T eleni. Bydd y ddrama ddigidol – sy’n sôn am ddigartrefedd ar strydoedd Caerdydd – yn cael ei chreu o dan amgylchiadau ymbellhau cymdeithasol a’i chyhoeddi ar blatfformau digidol.

 

Adar Papur

Rydym yn falch iawn o gynhyrchu cyflwyniad o ddrama fuddugol cystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

Adar Papur gan Gareth Evans Jones oedd y ddrama fuddugol yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019, ac, mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, rydym wedi creu cyflwyniad o’r ddrama i’w ddarlledu yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Cymru eleni. Mae’r ddrama obeithiol hon am golled, iechyd meddwl bregus a chyfeillgarwch annisgwyl, wedi’i chreu o dan amgylchiadau ymbellhau cymdeithasol a’i chyhoeddi ar blatfformau digidol.