Ar y cyd â Theatr Clwyd a National Theatre Wales, rydym wedi lansio menter newydd i ddarganfod, datblygu a chynhyrchu’r dramâu newydd gorau yng Nghymru. Mae Am Ddrama / Play On yn galluogi dramodwyr yng Nghymru i gysylltu’n uniongyrchol, ac ar yr un pryd, â thri o’n cwmnïau cynhyrchu theatr mwyaf.  

Rydym yn cynnull panel amrywiol o ddarllenwyr newydd, sy’n cynnwys gweithwyr llawrydd , i roi adborth ar waith Cymraeg a Saesneg newydd ac i baru’r sgriptiau a’r dramodwyr mwyaf addawol gyda’r cwmni sydd yn y sefyllfa orau i ddatblygu, comisiynu a chynhyrchu eu gwaith.  

Bydd darllenwyr yn ymuno â’r cynllun am dymor o chwe mis a bydd y panel yn dod at ei gilydd yn fisol (ar-lein) i drafod y dramâu a gyflwynwyd. Cefnogir darllenwyr gydag arweiniad a chyflwyniad llawn ar y gwaith o ddarllen ac ysgrifennu adroddiadau ar gyfer Am Ddrama.  

Bydd pob darllenydd llawrydd yn derbyn ffi o £200 y mis am hyd at ddau ddiwrnod o’u hamser, gan gynnwys cyfarfod misol y darllenwyr. Mae’n bosibl y bydd angen mwy o amser ar y darllenwyr o dro i dro (a thelir am yr amser hwnnw) a byddwn yn adolygu’n rheolaidd hyd a lled yr ymrwymiad o fis i fis (e.e.. o ran nifer y dramâu a derbynnir).  

 

Galwad Darllenwyr:Mae'r ffenestr ar agor unwaith eto i chi fynegi diddordeb i fod yn ddarllenydd - dilynwch y ddolen hon am fwy o fanylion ac i fynegi eich diddordeb cyn bod y cyfnod yn dirwyn i ben ar 13.07.22: Am Ddrama 

 

Cyflwyno sgriptiau nad ydynt wedi ei cyflwyno’n flaenorol i un o’r tri sefydliad::  Mae'r ffenestr ar agor unwaith eto i chi cyflwyno eich ddrama i ni. Dilynwch y ddolen hon am fwy o fanylion ac i gyflwyno eich sgript: Galwad am sgriptiau

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi anfon ebost at post@amddrama-playon.cymru, neu cysylltwch trwy neges llais neu neges destun ar 07908 439417. 

 

Yn ystod y broses, bydd y dramodwyr yn cael mynediad at banel eiddgar o ddarllenwyr llawrydd a mewnol, a ddewiswyd gan y tri phartner yn dilyn galwadau agored  ym mis Awst 2021 a mis Mai 2022. Mae’r cohort cyntaf o ddarllenwyr wedi eu penodi am y 6 mis cyntaf. Maent yn cynnwys  Charles O’Rourke, sydd â chefndir mewn gwaith â llaw, cyfieithu llenyddol ac ymgyrchu cwiar, ac sy’n ddarllenydd sgriptiau i Everyman Playhouse, Lerpwl a Channel 4. Lowri Izzard, a hyfforddwyd yn RADA ac sydd newydd orffen gweithio ar ffilm gomedi nodwedd newydd, sef Brian and Charles, ar gyfer Film4 a BFI. Mary Davies, dramatwrg lawrydd, sydd newydd gwblhau ei Doethuriaeth yn Athrofa Shakespeare a’r RSC. Melangell Dolma, dramodydd, actor a Chydlynydd Datblygu Creadigol gyda’r Theatr Genedlaethol, a Yasmin Begum, o dras Cymreig-Pacistanaidd, sy’n ymgyrchydd, awdur ac ymarferydd creadigol. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio yn Gwasg Honno, y wasg annibynnol hynaf i fenywod yn y Deyrnas Gyfunol. Mae  Rahim El Habachi, sy’n Gydymaith Creadigol gyda NTW, ac yn ymgyrchydd dros ffoaduriaid a cheiswyr lloches LHDT+, wedi gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru a Theatr y Sherman; mae’n berfformiwr ac yn wneuthurwr theatr.  

Mae’r ddramatwrg  Ffion Emlyn yn Gymraes sydd wedi gweithio i’r BBC am dros ugain mlynedd, yn bennaf fel Cynhyrchydd Drama Radio i BBC Radio Cymru. Mae Ffion hefyd wedi gweithio fel Golygydd Sgript a Chynhyrchydd Straeon ar rai o raglenni eraill y BBC, megis Casualty a Pobol y Cwm, ac wedi mwynhau datblygu talentau ysgrifennu newydd dros y blynyddoedd.    

Mae  Elizabeth Freestone yn gyfarwyddwr theatr, ymgynghorydd creadigol ac amgylcheddwr. Mae wedi cyfarwyddo dramâu ar gyfer y Royal Shakespeare Company, Manchester Royal Exchange, Citizens Theatre Glasgow, y Young Vic a Shakespeare yn y Tobacco Factory, ac eraill. Mae'n gyn Gyfarwyddwr Artistig Pentabus, cwmni teithiol gwaith newydd.