Mae Am Ddrama / Play On yn gynllun ar y cyd rhwng Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Clwyd a National Theatre Wales i ddod o hyd i sgriptiau a dramâu newydd a chyffrous gan ddramodwyr sydd yn hannu o Gymru ac / neu  wedi eu lleoli yng Nghymru.  

Dros y flwyddyn nesaf, bydd Am Ddrama yn galluogi dramodwyr i anfon eu sgriptiau a’u dramâu  anghyhoeddedig yn ddienw at banel eiddgar o ddarllenwyr i gael adborth gwerthfawr. Mae’n bosibl y bydd cyfle i’r sgriptiau mwyaf addawol gael eu datblygu, gan baru’r sgript a’r dramodydd gydag un o’r tri sefydliad sy’n fwyaf addas i’w datblygu, ei chomisiynu a’i chynhyrchu. 

Yn ystod y broses, bydd y dramodwyr yn cael mynediad at banel eiddgar o ddarllenwyr llawrydd a mewnol, a ddewiswyd gan y tri phartner yn dilyn galwadau agored  ym mis Awst 2021 a mis Awst 2022. 

 

Mae’r darllenwyr presennol yn cynnwys: 

Cathy Boyce, Wedi graddio mewn Celfyddyd Gain a Chynhyrchu Ffilm Annibynnol, dechreuodd ei gyrfa fel cyfarwyddwr cynorthwyol ffilm a theledu cyn ymuno ag adran rhaglennu theatr yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio ar ei liwt ei hun fel Cynhyrchydd Creadigol. 

Non Haf, Cyfarwyddydd, actores a chynhyrchydd, ac yn gweithio ar hyn o bryd gyda chwmni Cynnwys Ceidiog.  Fe wnaeth hi hefyd gyfarwyddo'r ffilm fer ‘Hen Wragedd a Ffyn’ ar gyfer It’s My Shout/S4C, ac fe gafodd y ffilm ei henwebu yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd eleni. 

Jafar Iqbal, cynhyrchydd creadigol llawrydd gyda dros ddwy flynedd ar bymtheg o brofiad yn sector y celfyddydau. 

Rachel Trezise, Dramodydd, nofelydd ac awdur straeon byrion 

Jeremy Linell, artist niwroamrywiol ac sy'n gweithio ar ei brosiect ‘Don't Play With Dead Things’ ar hyn o bryd. Mae wedi cael ei alw'n llawer o bethau. Gwneuthurwr theatr, awdur, perfformiwr, hwylusydd.... ond yn bennaf mae'n well ganddo gwirionyn proffesiynol a churadur drygioni. 

Sophie Warren, actor, awdur a chyd-sylfaenydd y grŵp byrfyfyr 'Pinch Punch', ac yn ddiweddar mae wedi gorffen ei cwrs MA mewn Sgriptio Sgrîn.    

 

  

Mae darllenwyr blaenorol yn cynnwys: 

Charles O’Rourke, sydd â chefndir mewn gwaith â llaw, cyfieithu llenyddol ac ymgyrchu cwiar, ac sy’n ddarllenydd sgriptiau i Everyman Playhouse, Lerpwl a Channel 4.  

Lowri Izzard, a hyfforddwyd yn RADA ac sydd newydd orffen gweithio ar ffilm gomedi nodwedd newydd, sef Brian and Charles, ar gyfer Film4 a BFI.  

Mary Davies, dramatwrg lawrydd, sydd newydd gwblhau ei Doethuriaeth yn Athrofa Shakespeare a’r RSC.  

Melangell Dolma, dramodydd, actor a Chydlynydd Datblygu Creadigol gyda’r Theatr Genedlaethol, a  

Yasmin Begum, o dras Cymreig-Pacistanaidd, sy’n ymgyrchydd, awdur ac ymarferydd creadigol. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio yn Gwasg Honno, y wasg annibynnol hynaf i fenywod yn y Deyrnas Gyfunol. Mae  

Rahim El Habachi, sy’n Gydymaith Creadigol gyda NTW, ac yn ymgyrchydd dros ffoaduriaid a cheiswyr lloches LHDT+, wedi gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru a Theatr y Sherman; mae’n berfformiwr ac yn wneuthurwr theatr. 

Mae’r ddramatwrg Ffion Emlyn yn Gymraes sydd wedi gweithio i’r BBC am dros ugain mlynedd, yn bennaf fel Cynhyrchydd Drama Radio i BBC Radio Cymru. Mae Ffion hefyd wedi gweithio fel Golygydd Sgript a Chynhyrchydd Straeon ar rai o raglenni eraill y BBC, megis Casualty a Pobol y Cwm, ac wedi mwynhau datblygu talentau ysgrifennu newydd dros y blynyddoedd.   

Mae Elizabeth Freestone yn gyfarwyddwr theatr, ymgynghorydd creadigol ac amgylcheddwr. Mae wedi cyfarwyddo dramâu ar gyfer y Royal Shakespeare Company, Manchester Royal Exchange, Citizens Theatre Glasgow, y Young Vic a Shakespeare yn y Tobacco Factory, ac eraill. Mae'n gyn Gyfarwyddwr Artistig Pentabus, cwmni teithiol gwaith newydd. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi anfon ebost at post@amddrama-playon.cymru, neu cysylltwch trwy neges llais neu neges destun ar 07908 439417.