Ar y cyd â Theatr Clwyd a National Theatre Wales, ry’n ni’n lansio menter newydd i ddarganfod, datblygu a chynhyrchu’r dramâu newydd gorau yng Nghymru. Bydd Am Ddrama / Play On yn galluogi dramodwyr yng Nghymru i gysylltu’n uniongyrchol, ac ar yr un pryd, â thri o’n cwmnïau cynhyrchu theatr mwyaf.

Rydym yn cynnull panel amrywiol o ddarllenwyr, yn cynnwys gweithwyr llawrydd yn ogystal â chynrychiolwyr o’r tri chwmni, i roi adborth ar waith Cymraeg a Saesneg newydd ac i baru’r sgriptiau a’r dramodwyr mwyaf addawol gyda’r cwmni sydd yn y sefyllfa orau i ddatblygu, comisiynu a chynhyrchu eu gwaith.

Bydd darllenwyr yn ymuno â’r cynllun am dymor o chwe mis a bydd y panel yn dod at ei gilydd yn fisol (ar-lein) i drafod y dramâu a gyflwynwyd. Cefnogir darllenwyr gydag arweiniad a chyflwyniad llawn ar y gwaith o ddarllen ac ysgrifennu adroddiadau ar gyfer Am Ddrama.

Bydd pob darllenydd llawrydd yn derbyn ffi o £200 y mis am hyd at ddau ddiwrnod o’u hamser, gan gynnwys cyfarfod misol y darllenwyr. Mae’n bosibl y bydd angen mwy o amser ar y darllenwyr o dro i dro (a thelir am yr amser hwnnw) a byddwn yn adolygu’n rheolaidd hyd a lled yr ymrwymiad o fis i fis (e.e., o ran nifer y dramâu a derbynnir).

Mae'r dyddiad cau wedi pasio. Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau pellach ar hyn o bryd.