Byddwch yn rhan o waith Theatr Genedlaethol Cymru a helpwch ni i roi theatr Gymraeg wrth galon y genedl. Mae ein cyfleoedd diweddaraf isod.

 

Creu Gwefan Newydd

Ry’n ni’n chwilio am gwmni i greu gwefan newydd i ni er mwyn cefnogi ein gwaith a gwella profiad ein cynulleidfa.

Bydd gofyn i’r cwmni llwyddiannus weithio gyda thîm marchnata Theatr Gen i greu gwefan newydd, ddwyieithog a hygyrch, er mwyn gwella ein presenoldeb ar-lein a sicrhau bod ein gwefan yn medru cefnogi’r cwmni wrth i ni gamu fwyfwy i’r byd digidol.

Dyddiad cau am geisiadau: 21 Mai 2021
Cyfweliadau: 3 – 4 Mehefin 2021
Bydd disgwyl i’r wefan fod yn barod i’w lansio erbyn diwedd mis Awst 2021.

Cewch ragor o fanylion yn y brîff: Download

Mae croeso i chi gysylltu â Ceri Williams gydag unrhyw gwestiynau:

ceri.williams@theatr.com / 07903842617

Gweithdai ‘Di-ieithryn’

Ry’n ni’n chwilio am hyd at 10 o oedolion awtistig i gymryd rhan mewn cyfres o chwe gweithdy dros Zoom. Y nod yn y pen draw yw ysgrifennu darn o theatr am straeon a phrofiadau pobl awtistig i’w berfformio gan actorion awtistig. Bydd y gweithdai o dan arweiniad Lis Parsons, athrawes awtistig sydd â gradd mewn seicoleg ac MA mewn Ysgrifennu Creadigol.

Ry’n ni’n eich annog i fynychu pob un o’r gweithdai os yn bosib, ond nid yw hynny’n orfodol. Bydd y gweithdai wedi’u cyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg ond nid oes angen i chi fod yn rhugl.

Bydd y cyfranogwyr:

  • Yn dysgu ychydig o ddamcaniaethau a thechnegau ysgrifennu ar gyfer y llwyfan, gan gynnwys thema, datblygu cymeriadau, sgrifennu dialog a monolog, a mwy
  • Yn datblygu’r sgiliau yma drwy ysgrifennu sgetsys a monologau
  • Yn dysgu am hanes awtistiaeth (gan gynnwys plant cyfnewid, meudwyaid a gwrachod), y mudiad hawliau anabledd. Byddwn yn cyffwrdd ar fodelau o anabledd, a damcaniaethau gwyddorau cymdeithasol am gydymffurfio, gwyro a damcaniaeth hunaniaeth gymdeithasol, a sut gallwn ddefnyddio’r rhain i’n helpu i adrodd ein straeon ein hunain
  • Yn dysgu sut a pham y defnyddiwyd y Welsh Not i geisio curo’r Gymraeg allan o blant ysgol, a’r tebygrwydd gydag ABA a thechnegau ymddygiadol
  • Yn dysgu am BSL a sain ddisgrifiad, gan gynnwys ychydig o sillafu bysedd ac arwyddion sylfaenol
  • Yn dysgu geirfa Gymraeg arbenigol yn gysylltiedig â theatr ac awtistiaeth
  • Yn datblygu geirfa newydd yn Gymraeg ac yn Saesneg ar gyfer pethau rydyn ni wedi’u profi ond wedi methu eu henwi

Themâu

  • Cyfathrebu yw popeth. Cyfathrebu yw ymddygiad
  • Nid yw bod yn wahanol yn eich gwneud chi’n wyrdröedig, yn droseddwr nac yn ddrwg

Noder, nid yw’n fwriad i hwn fod yn weithgarwch therapiwtig. Fodd bynnag, fydd dim gorfodaeth ar gyfranogwyr i gwblhau unrhyw weithgaredd sy’n eu gwneud yn anesmwyth.

Y nod yn y pen draw yw ysgrifennu darn i’w berfformio, felly mae angen i gyfranogwyr ystyried a ydyn nhw’n barod i rannu straeon a phrofiadau bywyd.

Bydd unrhyw berfformiad terfynol yn cael ei berfformio gan actorion awtistig, a allai hefyd fod yn awduron sy’n cymryd rhan yn y prosiect yma, ond nid o reidrwydd.

Mae’r prosiect hwn yn rhan o’r Bwrsari Artist a Chymuned. Cewch ragor o wybodaeth am ein bwrsariau fan hyn.

Sesiynau – Bob Dydd Iau o  06/05/21 tan 17/06/21  o 6yh – 7yh.

Ceir rhagor o fanylion yn y pecyn gwybodaeth isod:

Pecyn Gwybodaeth: Lawrlwythwch

Pecyn Gwybodaeth Print Bras: Lawrlwythwch

Sgriptiau a Syniadau

Sgriptiau a Syniadau 84Bach

Ry’n ni bob amser yn awyddus i gwrdd â phobl newydd ac i dderbyn sgriptiau a syniadau. Ewch i dudalen Eich Gwaith am ragor o wybodaeth.