Theatr-gwefan

DOSBARTH MEISTR GWOBR RICHARD BURTON

Dros y blynyddoedd mae Gwobr Richard Burton wedi rhoi cyfle i rai o berfformwyr blaenaf Cymru gael profiad o fod ar lwyfan.  Erbyn hyn, mae’r gystadleuaeth ymhlith perfformiadau mwyaf poblogaidd yr Eisteddfod, a’r bwriad eleni yw rhoi hwb ac arweiniad i’r rheiny sy’n ystyried cystadlu am y wobr yn Eisteddfod Ynys Môn. Darllen mwy…

Tseina

Wyn Mason yn cynrychioli Theatr Genedlaethol Cymru yn y ddirprwyaeth ddiwylliannol ffurfiol gyntaf o Gymru i Tsieina

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, wedi trefnu’r ddirprwyaeth ddiwylliannol ffurfiol gyntaf o Gymru i Tsieina fel rhan o Daith Fasnach Llywodraeth Cymru dan arweiniad Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet ar faterion yr Economi a Seilwaith. Aeth y grŵp i Shanghai ddydd Sadwrn 18 Chwefror, a byddant yn teithio i Beijing a Hong Kong yn ystod yr wythnos. Nod y daith yw hyrwyddo gwaith, partneriaethau a chyfleoedd dysgu newydd, a chyfnewid arddangosfeydd a pherfformiadau rhwng y ddwy wlad. Darllen mwy…

Ffion Davis#2

Cyhoeddi Cast Llawn Macbeth

Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi cast cynhyrchiad uchelgeisiol a chyffrous nesaf y cwmni, sef Macbeth. Bydd y cwmni’n cyflwyno’r ddrama, sy’n gyfieithiad newydd gan y diweddar Athro Gwyn Thomas, cyn Fardd Cenedlaethol Cymru, yng Nghastell Caerffili ym mis Chwefror 2017. Bydd y cynhyrchiad hefyd yn cael ei ddarlledu’n fyw i ganolfannau ledled Cymru, fel rhan o fenter newydd Theatr Gen Byw. Mae’r cynhyrchiad yn ddigwyddiad allweddol wrth i Cadw ddathlu Blwyddyn y Chwedlau yn 2017.

Darllen mwy…

Rhith-Gan-bach

Drama fuddugol yn cael ei llwyfannu yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd Rhith Gân, drama fuddugol Wyn Mason yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015, yn cael ei llwyfannu yn y Cwt Drama ar faes Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni a’r Cyffiniau eleni. Hon fydd prif ddrama’r wythnos yn y Pentref Drama, a chaiff ei chyflwyno gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Darllen mwy…

promo_pentredrama2

Cyhoeddi amserlen Pentref Drama 2016

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol, Theatr Genedlaethol Cymru a Phartneriaeth Sinemaes yn falch o gyhoeddi amserlen y Pentref Drama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, sydd yn cynnwys Caffi’r Theatrau, y Cwt Drama, Sinemaes a Theatr y Maes.

Darllen mwy…

Merch-yr-Eog-web

Taith Hydref 2016: Merch yr Eog / Merc’h an Eog

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi taith Merch yr Eog, cynhyrchiad amlieithog fydd yn teithio yng Nghymru, Lloegr a Llydaw yn nhymor yr Hydref 2016. Mae Merch yr Eog yn gyd-gynhyrchiad rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a Teatr Piba, Llydaw, mewn partneriaeth â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Darllen mwy…

Tocynnau Nansi ar werth

Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi bod tocynnau ar gyfer taith Nansi nawr ar werth. Bydd y daith yn agor yn Neuadd Goffa Cricieth ar yr 8fed o Fehefin ac yna yn teithio i bum canolfan tan ddechrau Gorffennaf 2016.

Darllen mwy…

chwalfa_feat

Cyhoeddi cast Chwalfa

Ym mis Chwefror 2016, bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn dod â nofel T Rowland Hughes yn fyw ar lwyfan Theatr Bryn Terfel gyda chast proffesiynol o ddeuddeg, a chast cymunedol o dros 60 o drigolion yr ardal. Darllen mwy…

MrsReynolds-bach

Cyhoeddi taith Mrs Reynolds a’r Cena Bach

Mae’n bleser gan Theatr Genedlaethol Cymru gyhoeddi cynhyrchiad newydd Mrs Reynolds a’r Cena Bach fydd yn teithio Cymru yn ystod Ebrill a Mai 2016 a hynny mewn partneriaeth â Chwmni’r Frân Wen a Galeri Caernarfon. Mae Mrs Reynolds a’r Cena Bach yn gyfieithiad newydd gan Meic Povey o ddrama gyfoes gan un o awduron theatr pennaf Cymru, Gary Owen, Mrs Reynolds and the Ruffian, a berfformiwyd gyntaf yn Watford Palace Theatre yn 2010. Ffion Haf Jones fydd yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad. Darllen mwy…

promo_DawnsYsbrydion

Taith Dawns Ysbrydion Tachwedd 2015

Mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Galeri Caernarfon, yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cynhyrchiad Dawns Ysbrydion yn mynd ar daith o amgylch Cymru ym mis Tachwedd 2015, a hynny yn dilyn agor y cynhyrchiad yng Ngŵyl Ymylol Caeredin ddiwedd y mis hwn (Awst 2015).

Darllen mwy…

Chwalfa-gwefan

CYHOEDDI CYNHYRCHIAD CHWALFA AR GYFER 2016

Mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Pontio a Chwmni’r Frân Wen, yn falch iawn o gyhoeddi heddiw (28 Gorffennaf 2015) y bydd Chwalfa yn cael ei lwyfannu yn Theatr Bryn Terfel, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Prifysgol Bangor, ym mis Chwefror 2016 fel rhan o raglen agoriadol Pontio.

Darllen mwy…

promo_nansi

Cyhoeddi cast Nansi

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi cast Nansi, prif gynhyrchiad y cwmni yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, drama newydd gan Angharad Price sy’n codi’r llen, i sain y delyn, ar gymeriad hudolus Nansi Richards.

Darllen mwy…

Dawns Ysbrydion

Dawns Ysbrydion

Mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad â Galeri Caernarfon, yn falch o gyhoeddi cynhyrchiad newydd fydd yn cael ei lwyfannu yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, cyn teithio Cymru yn hwyrach yn y flwyddyn.

Darllen mwy…

ActorionPOBF2

Cyhoeddi cast Pan oedd y Byd yn Fach

Heddiw (30 Mawrth 2015) mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi cast cynhyrchiad nesaf y cwmni, sef Pan Oedd y Byd yn Fach, drama newydd gan Siân Summers, wedi ei chyfarwyddo gan Aled Pedrick. Darllen mwy…