Hyfforddiant a Mentoriaeth

Fel rhan o ymrwymiad y cwmni i feithrin doniau newydd ac i ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol ym maes y Theatr Gymraeg, rydym wedi creu dau gynllun newydd ar gyfer eleni sef Awenau: Cynllun Mentora Cyfarwyddwyr, a Grŵp Dramodwyr Newydd. Rydym hefyd wedi ymuno â theatr dafarn Caerdydd, The Other Room, i gynnig cyfle unigryw i ddramodydd benywaidd Cymraeg.

Gwobr Violet Burns i Ddramodwyr

Ymhen ychydig wythnosau, mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru, bydd The Other Room – theatr dafarn Caerdydd – yn cyhoeddi enw enillydd Gwobr Violet Burns i Ddramodwyr. Mae hwn yn gyfle i awdures sy’n ysgrifennu yn Gymraeg i weld ei gwaith yn cael ei ddatblygu a’i gyflwyno gan The Other Room. Wedi i enw’r enillydd gael ei gyhoeddi bydd The Other Room, mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru, yn gweithio gyda’r awdures fuddugol i ddatblygu drama newydd, gyda’r nod o lwyfannu’r gwaith hwnnw yn 2019.

Bydd nifer o gynlluniau Theatr Gen Creu yn cael eu harwain gan Sarah Bickerton, Cyfarwyddwr Cyswllt Theatr Genedlaethol Cymru. Dyma oedd gan Sarah i’w ddweud am y fenter newydd hon:

Rydw i’n edrych ymlaen yn arw at groesawu llu o awduron, cyfarwyddwyr a gwneuthurwyr theatr atom dros y flwyddyn, i archwilio, arbrofi ac i fod yn ddewr! Fy ngobaith yw y bydd y fenter yn ysbrydoliaeth ac yn fan cychwyn cyffrous iddyn nhw a’u syniadau.”

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, am Theatr Gen Creu:

Mae ysgrifennu newydd yn ganolog i waith y cwmni, ac rydym yn falch eithriadol o gael cefnogi awduron a gwneuthurwyr theatr sydd ar gychwyn y llwybr proffesiynol neu sydd ag angen cymorth i gymryd eu camau nesaf. Edrychwn ymlaen at roi’r cynlluniau uchelgeisiol hyn ar waith, at gydweithio gyda’n partneriaid amrywiol, ac at groesawu atom griw o artistiaid talentog ac ymroddgar sydd am ddatblygu eu crefft ac sy’n sylfaen i’r diwylliant Theatr Cymraeg heddiw ac i’r dyfodol.”