Cyflwyniadau o waith-ar-waith

Theatr Gen Creu yn y Steddfod

Byddwn yn parhau ein partneriaeth gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru i ddarparu gwledd o theatr fel rhan o’r ŵyl yn y Pentref Drama. Fel rhan o arlwy’r Pentref Drama, byddwn yn cyflwyno Theatr Gen Creu yn y Steddfod, sef cyfres o ddarlleniadau a chyflwyniadau o waith newydd sydd mewn datblygiad gan y cwmni, a hynny gan amrywiaeth o awduron – rhai ar gychwyn eu gyrfa ac eraill yn awduron profiadol neu led-brofiadol. Bydd y rhaglen hon yn cynnig cyfle i’r awduron hynny gymryd risgiau a bod yn fentrus a chwareus gyda’u crefft, a bydd hefyd yn darparu llwyfan i’r cwmni roi cipolwg ar rai o’r gweithiau hynny sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd. Ceir rhagor o fanylion yma.

#TheatrGenCreuSteddfod

 

 

Nyrsys a Dwy

Fel rhan o ŵyl ‘Perfformiadau i’r Chwilfrydig’* yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Ebrill 2018, bu Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno dwy noson o ddarlleniadau o waith-ar-waith, gan gynnwys darlleniad cyhoeddus cyntaf Nyrsys gan Bethan Marlow. Roedd hwn yn gyfle prin i gael rhagflas o gynhyrchiad llawn a fydd yn dilyn ym mis Tachwedd 2018. Manylion llawn am Nyrsys yma.

Cafwyd hefyd ddarlleniad cyhoeddus dan y teitl Dwy; dwy ddrama fu’n fuddugol yng nghystadleuaeth Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd: ‘Ansh’ gan Lois Llywelyn Williams (2016) a ‘Lôn Terfyn’ gan Mared Llywelyn Williams (2017). Manylion llawn (o’r archif) am y darlleniad yma.

* Mae Perfformiadau i’r Chwilfrydig yn dymor o waith newydd cyffrous, pwerus a chanmoliaethus a’r gorau oll mewn theatr a pherfformio cyfoes gyda rhaglen ffraeth o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, y gair llafar a nosweithiau llwyfan agored. Cyflwynwyd am y tro cyntaf yn ystod 2018.