Cyflwyniadau o waith-ar-waith

2018:

Theatr Gen Creu yn y Steddfod

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, fe wnaethom barhau ein partneriaeth gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru i ddarparu gwledd o theatr fel rhan o’r ŵyl yn y Pentref Drama. Fel rhan o arlwy’r Pentref Drama, fe gyflwynasom Theatr Gen Creu yn y Steddfod, sef cyfres o ddarlleniadau a chyflwyniadau o waith newydd mewn datblygiad gan y cwmni, a hynny gan amrywiaeth o awduron – rhai ar gychwyn eu gyrfa ac eraill yn awduron profiadol neu led-brofiadol. Roedd y rhaglen hon yn cynnig cyfle i’r awduron hynny gymryd risgiau a bod yn fentrus a chwareus gyda’u crefft, a hefyd darparu llwyfan i’r cwmni roi cipolwg ar rai o’r gweithiau hynny oedd wrthi’n cael eu datblygu. Ceir rhagor o fanylion yma.

#TheatrGenCreuSteddfod

 

 

Nyrsys a Dwy

Fel rhan o ŵyl ‘Perfformiadau i’r Chwilfrydig’* yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Ebrill 2018, bu Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno dwy noson o ddarlleniadau o waith-ar-waith, gan gynnwys darlleniad cyhoeddus cyntaf Nyrsys gan Bethan Marlow. Roedd hwn yn gyfle prin i gael rhagflas o gynhyrchiad llawn a fydd yn dilyn ym mis Tachwedd 2018. Manylion llawn am Nyrsys yma.

Cafwyd hefyd ddarlleniad cyhoeddus dan y teitl Dwy; dwy ddrama fu’n fuddugol yng nghystadleuaeth Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd: ‘Ansh’ gan Lois Llywelyn Williams (2016) a ‘Lôn Terfyn’ gan Mared Llywelyn Williams (2017). Manylion llawn (o’r archif) am y darlleniad yma.

* Mae Perfformiadau i’r Chwilfrydig yn dymor o waith newydd cyffrous, pwerus a chanmoliaethus a’r gorau oll mewn theatr a pherfformio cyfoes gyda rhaglen ffraeth o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, y gair llafar a nosweithiau llwyfan agored. Cyflwynwyd am y tro cyntaf yn ystod 2018.

Prosiectau Eraill

Fel cwmni cenedlaethol, rydyn ni’n falch iawn o gefnogi prosiectau creadigol ledled Cymru a thu hwnt. Dyma’r hyn sydd ar y gweill ar hyn o bryd:

The Fox / Y Cadno

“Oedd o’n meddwl ei fod o’n feistr ar y ddwy ohonom ni, fel mae o’n credu ei fod o’n feistr arnat ti hefyd.”

Y Cadno

Gosodir stori D. H. Lawrence The Fox / Y Cadno ym mryniau tir amaeth Cymru ar ddiwedd y rhyfel byd cyntaf. Mae bwyd yn brin ac mae gaeaf anodd ar y ffordd. Mae Jill Banford ac Ellen March yn ddwy ffarmwraig ifanc sydd digon bodlon wrth reoli eu bywoliaeth, hyd yn oed pan mae milwr ifanc o Loegr yn dychwelyd atynt i aros drwy’r gaeaf. Mae’r ddrama ddwyieithog yma yn cyfuno iaith, symudiad, a cherddoriaeth mewn stori am rym ac unigrwydd.

Gan Chris Harris

Cyfarwyddwr: Luke Hereford

Perfformwyr: Gwenllian Higginson, Kate Elis, Jack Ronan

Rydyn ni’n falch o gefnogi gwaith Ymchwil a Datblygu The Fox / Y Cadno. Mae’r gwaith hwn wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chefnogaeth gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Theatr Genedlaethol Cymru. Atgynhyrchir yr addasiad hwn trwy ganiatâd Paper Lion Ltd. ac ystâd Frieda Lawrence Ravagli.

Cynhelir y gwaith Ymchwil a Datblygu hwn yn ystod Gorffennaf 2019.